Bioorganic Chemistry of Natural Compounds - N342501
Title: Základy bioorganické chemie
Guaranteed by: Department of Chemistry of Natural Compounds (342)
Faculty: Faculty of Food and Biochemical Technology
Actual: from 2007
Semester: summer
Points: summer s.:4
E-Credits: summer s.:4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Guarantor: Staněk Jan doc. RNDr. CSc.
Interchangeability : N342001
Examination dates   Schedule   
Syllabus - Czech
Last update: Staněk Jan doc. RNDr. CSc. (12.02.2006)

1. Základní pojmy, systematické názvosloví

2. Vazby ve sloučenínách, prostorové uspořádání atomů, izomerie konstituční a prostorová, izolace přírodních látek, určení struktury sloučenin

3. Změny vazeb při organických reakcích, reakce jednoduchých a násobných vazeb uhlovodíků, konjugace, aromatické systémy

4. Reakce halogenderivátů, nitrosloučenin a nitrososloučenin, nukleofilní substituce

5. Aminoskupina, zásaditost, nukleofilita, diazotace

6. Hydroxylová skupina, kyselost, oxidace, esterifikace, ethery, thioly a thioethery

7. Karbonylová skupina, nukleofilní adice, redukce, aldolová kondenzace

8. Karboxylové kyseliny, změny karboxylové skupiny, změny v uhlovodíkovém řetězci

9. Aminokyseliny, peptidy, proteiny

10. Monosacharidy, oligosacharidy, polysacharidy

11. Nukleosidy, nukleotidy, nukleové kyseliny, heterocyklické sloučeniny

12. Alkaloidy, drogy

13. Lipidy, prostaglandiny,terpenoidy

14. Polyfenoly, přírodní barviva, antibiotika a další přírodní produkty