SubjectsSubjects(version: 949)
Course, academic year 2019/2020
  
Project - the Choice of Topic of Bachelor Thesis - N352017
Title: Projekt volba tématu závěrečné práce
Guaranteed by: Dean's Office of Faculty of Food and Biochemical Technology (352)
Faculty: Faculty of Food and Biochemical Technology
Actual: from 2019 to 2020
Semester: summer
Points: summer s.:0
E-Credits: summer s.:0
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, --- [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type: Bachelor's
Guarantor: Melzoch Karel prof. Ing. CSc.
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: Melzoch Karel prof. Ing. CSc. (20.02.2020)
Nástroj pro předběžný výběr téma závěrečné práce.
Aim of the course - Czech
Last update: Melzoch Karel prof. Ing. CSc. (20.02.2020)

Předběžné přiřazení studenta k téma závěrečné práce. Seznámení vedoucího práce se studentem.

Syllabus - Czech
Last update: Melzoch Karel prof. Ing. CSc. (24.02.2020)

Studenti bakalářského studijního programu si v předposledním ročníku vybírají nezávazně téma / oblast pro svoji závěrečnou práci

Student si zvolí téma a následně kontaktuje vyučujícího, který téma vypsal k individuálnímu pohovoru a upřesnění tématu.

Orientační přihlašování probíhá v letním semestru. Student musí kontaktovat vyučujícího nejpozději do konce dubna.

 
VŠCHT Praha