SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2019/2020
  
Theoretical Fundamentals of Chemistry - N402087
Title: Teoretické základy chemie
Guaranteed by: Department of Physical Chemistry (403)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2013 to 2020
Semester: winter
Points: winter s.:4
E-Credits: winter s.:4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Matějka Pavel prof. Dr. RNDr.
Is interchangeable with: B403007
Examination dates   Schedule   
Annotation -
The course focuses on the fundamental aspects of chemistry as natural and technical science. Chemical principles, logical linkages and relationships are emphasized. The reading is based on fundamental chapters of physical chemistry and the impact of physico-chemical rules in inorganic, organic, analytical chemistry as well as biochemistry is stressed.
Last update: Matějka Pavel (31.08.2013)
Aim of the course -

Students will be able to:

Explain the relationships of molecular and macroscopic characteristics of solids, liquids and gases.

Describe phase equilibria in one-component and two-component systems.

Explain fundamental thermochemical concepts, conditions for spontaneity of chemical reactions, concepts of chemical kinetics and chemical equilibria.

Describe fundamental concepts in electrochemistry and optical spectroscopy.

Solve basic chemical and physico-chemical calculations.

Last update: Matějka Pavel (31.08.2013)
Literature -

R:Rudolf Polák, Rudolf Zahradník: Obecná chemie, Academia 2000.

R:P.Matějka, J. Sedláček, D. Havlíček: Příklady z obecné chemie (skripta), Universita Karlova (Karolinum) Praha, první vydání, ISBN 80-246-0013-7 (I. vydání 1994, II. vydání 1999, III. doplněné vydání 2009).

A:Jiří Vacík: Obecná chemie, SPN 1986

A:P.W.Atkins: General Chemistry, Oxford University Press 1996

Last update: VED402 (01.10.2013)
Learning resources -

electronic materials - lecture slides http://www.vscht.cz/anl/uvod_do_chemie/

Last update: Matějka Pavel (31.08.2013)
Syllabus -

1. Chemical terminology and nomenclature, chemical disciplines

2. Structure of matter - atoms and molecules

3. Structure of matter - supra-molecules, intermolecular interactions

4. States of matter - solids

5. States of matter - liquids

6. States of matter - gases

7. Phase transformations, principles of separation

8. Chemical reaction - chemical energetics

9. Chemical reaction - chemical kinetics

10. Chemical reaction - chemical equilibria

11. Chemical reaction in solution

12. Fundamental terms - electrochemistry

13. Fundamental terms - spectroscopy

14. Chemical relationships

Last update: Matějka Pavel (31.08.2013)
Registration requirements -

none

Last update: Matějka Pavel (31.08.2013)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0.5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
4 / 4 112 / 112
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 10
Continuous assessment of study performance and course -credit tests 45
Oral examination 45

 
VŠCHT Praha