SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2019/2020
  
Technical Thermodynamics - N409023A
Title: Technická termodynamika
Guaranteed by: Department of Chemical Engineering (409)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2011
Semester: summer
Points: summer s.:5
E-Credits: summer s.:5
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Basařová Pavlína doc. Dr. Ing.
Is interchangeable with: M409002, AM409002
Examination dates   Schedule   
Syllabus - Czech

1. Kritické chování čistých látek, odhad kritických vlastností

2. Viriální stavová rovnice, kubické stavové rovnice (pro čisté látky)

3. Teorém korespondujících stavů (TKS),ac. faktor, generalizované stavové rovnice

4. Termodynamické vlastnost látek ve stavu ideálního plynu

5. Doplňkové funkce, termod.vlastnosti reálných tekutin z TKS a stavových rovnic

6. Rovnováhy v jednosložkových systémech,tenze páry,výparná entalpie

7. Směsi tekutin, směšovací pravidla, pseudokritické a pseudoredukované veličiny

8. Stavové chování směsí tekutin

9. Termodynamické vlastnosti směsí tekutin

10. Směšovací a dodatkové veličiny,fugacitní a aktivitní koeficient složky ve směsi

11. Rovnováha kapalina-pára ve vícesložkové směsi

12. Rovnováha kapalina-kapalina a kapalina-plyn

13. Chemická rovnováha, vliv chemické reakce na rozpustnost plynu v kapalině

14. Odhad transportních vlastností tekutin

Last update: SMIDOVAL (29.03.2007)
 
VŠCHT Praha