SubjectsSubjects(version: 944)
Course, academic year 2021/2022
  
Separation Methods in Biotechnologies - N409028A
Title: Separační procesy v biotechnologiích
Guaranteed by: Department of Chemical Engineering (409)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2011
Semester: summer
Points: summer s.:4
E-Credits: summer s.:4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Hasal Pavel prof. Ing. CSc.
Přibyl Michal prof. Ing. Ph.D.
Is interchangeable with: M409004
Examination dates   Schedule   
Syllabus - Czech
Last update: SMIDOVAL (29.03.2007)

1. Přehled a třídění separačních procesů. Fázové rovnováhy, pojem rovnovážného stupně.

2. Kapalinová extrakce, superkritická extrakce, vyluhování, pertrakce.

3. Destilace a rektifikace.

4. Adsorpční metody, iontová výměna, chromatografie.

5. Protiproudé adsorpční metody. Technika simulovaného protiproudého lože.

6. Gelová chromatografie, afinitní chromatografie.

7. Filtrace a centrifugace.

8. Membránové dělicí procesy: mikro- a ultrafiltrace, reversní osmosa, dialysa.

9. Membránová destilace a pervaporace.

10. Membránové dělení plynů. Kapalné membrány.

11. Elektro-membránové separační procesy, elektrodialýza.

12. Elektroforesa a isoelektrická fokusace.

13. Sušení a mrazová sublimace.

14. Srážení a vysolování, krystalizace.

 
VŠCHT Praha