Process Engineering and Design - N409060A
Title: Procesní inženýrství a design
Guaranteed by: Department of Chemical Engineering (409)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2011
Semester: winter
Points: winter s.:4
E-Credits: winter s.:4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Vaněk Tomáš doc. RNDr. CSc.
Interchangeability : N409060
Is interchangeable with: N409060, M409012, AM409012
Examination dates   Schedule   
Literature - Czech

 1. Vaněk T.: Přednášky pro PID. Elektronická forma, 2009.
 2. Václavek V., Eckert E., Vaněk T.: Základy chemického systémového inženýrství. Skriptum VŠCHT Praha 1990.
 3. Poživil J., Vaněk T., Bernauer B.: Procesní systémové inženýrství. Skriptum VŠCHT Praha, 1997, reedice 2006.
 4. Smith R.: Chemical Process Design and Integration. John Wiley, 2005 (ISBN 0-471-48681-7).
 5. Sinnot R.K.: Chemical Engineering Design. 4th ed. Elsevier, 2005 (ISBN 0-7506-6338-6).
 6. Peters M.S, Timmerhaus K.D., West R.E.: Plant Design and Economics for Chemical Engineers. McGraw-Hill, New York, 2003 (ISBN 0-07-119872-5).
 7. Walas S.M.: Chemical Process Equipment. Selection and Design. Butterworth-Heinemann Series in Chemical Engineering, 1990 (ISBN 0-7506-9385-1).
 8. Dimian A.C.: Integrated Design and Simulation of Chemical Processes. Elsevier, 2003.
 9. Douglas J.M.: Conceptual Design of Chemical Processes. McGraw-Hill, 1988.

Last update: SMIDOVAL (20.05.2010)
Syllabus - Czech

 1. Úvod do procesního inženýrství a designu. Úloha a typy procesního designu. Projekty v procesním designu.
 2. Informační zdroje pro procesní design. Softwarová podpora procesního designu.
 3. Etapy designu procesu. Předběžný, konceptuální, základní a detailní design procesu.
 4. Využití bilančních výpočtů a simulace v různých stádiích procesního designu. Dynamická simulace.
 5. Návrh reakčního uzlu. Výběr, návrh a modelování reaktorů.
 6. Návrh separačního uzlu. Přehled typů využitelných separačních zařízení.
 7. Návrh a modelování nejdůležitějších typů separačních zařízení. Využití metod syntézy procesu pro návrh separačních sekvencí.
 8. Návrh výměny tepla. Výběr a návrh tepelných výměníků.
 9. Návrhy ostatních jednotkových operací. Zpracování sypkých materiálů.
 10. Návrh integrace tepla. Pinch metody a pinch analýza. Syntéza sítě tepelných výměníků. Návrh systému utilit.
 11. Návrh měřicího a řídicího systému procesu. Návrh měřicích míst pro provádění materiálových a entalpických bilancí procesu.
 12. Ekonomické aspekty procesního designu.
 13. Otázky bezpečnosti a spolehlivosti při designu procesu. Ekologické aspekty procesního designu.
 14. Otázky řízení projektu. Evidence projektových materiálů a dokumentace. Legislativní aspekty při procesním designu.

Last update: SMIDOVAL (20.05.2010)