SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2019/2020
  
Microchemical engineering - N409079
Title: Mikrochemické inženýrství
Guaranteed by: Department of Chemical Engineering (409)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2014 to 2019
Semester: winter
Points: winter s.:5
E-Credits: winter s.:5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/3, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Štěpánek František prof. Ing. Ph.D.
Šnita Dalimil prof. Ing. CSc.
Is interchangeable with: AM409021, M409021
Examination dates   Schedule   
Syllabus - Czech

Přírodní a technické vědy. Prostorová a časová měřítka. O spojitosti a nespojitosti. Bilanční rovnice. Teorie podobnosti. "Scaling down". "Numbering up".

Elektrické pole v mikro- a nano-systémech. Elektrolyty. Faradayův zákon. Gaussův zákon. Nernstova-Planckova rovnice. Elektroneutralita. Elektrická dvojvrstva. Disociační rovnováhy. Fázové rovnováhy.

Elektrické, mechanické, optické, fluidní a chemické mikrosystémy.

Mikroobrábění, CAD, CAM, CNC.

Mikrolitografie.

Materiály pro mikrosystémy.

Měření a pozorování v mikrosystémech.

Produktové inženýrství.

Disperze.

Koloidy.

Částice.

Měření a pozorování v nanosystémech.

Aplikace v medicíně.

Kvantové limity.

Last update: TAJ409 (15.01.2015)
 
VŠCHT Praha