SubjectsSubjects(version: 922)
Course, academic year 2021/2022
  
Chemical Engineering I - N409502
Title: Chemické inženýrství I
Guaranteed by: Department of Chemical Engineering (409)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2007
Semester: winter
Points: winter s.:6
E-Credits: winter s.:6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/3, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Guarantor: Hasal Pavel prof. Ing. CSc.
Is interchangeable with: N409002, AB409001, B409001, N409002A
Examination dates   Schedule   
Syllabus - Czech
Last update: Šmídová Ludmila (09.05.2005)

1. Základní pojmy. Systémy. Základy bilancování. Bilance hmotnosti a látkového množství.

2. Bilancování energie, enthalpie a hybnosti. Bernoulliova rovnice a rovnice hydrostatiky.

3. Tok tekutin potrubím. Doprava tekutin, čerpadla. Tok tekutin vrstvou zrnitého materiálu.

4. Filtrace, typy filtrů, rychlost filtrace. Usazování, usazovací rychlost, typy usazováků.

5. Fluidace, fluidační zařízení, popis fluidní vrstvy. Míchání, míchací zařízení. Doba prodlení.

6. Sdílení tepla vedenín, prouděním a sáláním. Přestup a prostup tepla, součinitel přestupu.

7. Výměníky tepla: typy a výpočty výměníků. Odparky: typy, bilancování. Krystalizace.

8. Difusní separační procesy. Výměníky hmoty. Rovnovážný separační stupeň.

9. Membránové separační procesy, typy membrán a modulů, hybné síly, výpočty modulů.

10. Kapalinová extrakce: extraktory, jednostupňová, opakovaná a protiproudá extrakce.

11. Rovnovážná a diferenciální destilace binárních směsí. Rektifikace binární směsi.

12. Absorpce, typy absorbérů, počet rovnovážných stupňů, výška výplně. Adsorpce.

13. Sušení pevných látek, enthalpický diagram vlhkého vzduchu, vsádkové a kontinuální suš.

14. Chemické reaktory a bioreaktory, základní typy. Bilance látkového množství a enthalpie.

 
VŠCHT Praha