Chemical Engineering II - N409503
Title: Chemické inženýrství II
Guaranteed by: Department of Chemical Engineering (409)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2007
Semester: summer
Points: summer s.:6
E-Credits: summer s.:6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/3, C+Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Moucha Tomáš prof. Dr. Ing.
Is interchangeable with: N409003A, B409002, AB409002, N409003
Examination dates   Schedule   
Syllabus - Czech

1. Mechanika tekutin, rovnice kontinuity, pohybové rovnice tekutin, proudění v potrubí.

2. Výtok kapalin z nádrží - zásobníky, havárie, bezpečnost. Odstředivky a cyklony.

3. Tok jedné tekutiny vrstvou zrnitého materiálu, výpočet tlakové ztráty. Vícefázový tok.

4. Hydromechanické operace s dispersními soustavami. Kinetika filtrace. Usazování.

5. Dispersní soustavy. Fluidace: kvantitativní popis fluidní vrstvy. Probublávané kolony.

6. Teorie podobnosti, kritéria podobnosti, kriteriální rovnice. Principy modelování. Analogie.

7. Sdílení tepla sáláním. Sdílení tepla při proudění tekutin, chlazení, ohřev a sterilizace.

8. Konvektivní a difusní transport hmoty. Mezifázová výměna hmoty.

9. Výměníky hmoty se stupňovým a se spojitým kontaktem fází.

10. Kontinuální rektifikace binárních a vícesložkových směsí.

11. Membránové procesy, plynová permeace, reversní osmosa, pervaporace, mikrofiltrace.

12. Průtočný promíchávaný reaktor, kaskáda. Trubkový reaktor. Heterogenní reaktory. Reaktory s neideálním tokem.

13. Bioreaktory, kultivace mikroorganismů, růst a produkce, fermentory, enzymové reaktory.

14. Adsorpce a chromatografie. Krystalizace z roztoků. Krystalizátory.

Last update: SMIDOVAL (09.05.2005)