SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2019/2020
  
Foundations of Enerprise Financing - N437016
Title: Základy podnikového financování
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2019 to 2020
Semester: winter
Points: winter s.:4
E-Credits: winter s.:4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1, C+Ex [HT]
Capacity: 10 / 10 (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Additional information: http://kem.vscht.cz/predmety
Guarantor: Klečka Jiří Ing. Ph.D.
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: TAJ437 (16.12.2013)
This course introduces the basic objectives and forms of corporate financial management, makes students familiar with the financial structure and the basics of financial analysis.
Aim of the course -
Last update: TAJ437 (02.09.2013)

Student will be able to:

Understand the financial statements and rumors simple financial analysis

Apply basic methods of investment evaluation and decisions on how to acquire investments

Suggest a division of the profit of companies

Understand the basic forms of business in the Czech Republic and legal framework of business

Literature -
Last update: Klečka Jiří Ing. Ph.D. (13.09.2016)

R: Scholleová, H., Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy (2. vydání), Grada, Praha 2012, ISBN 978-80-247-4004-1

A: Kislingerová, E., a kol., Manažerské finance (3. vydání), C. H. Beck, Praha 2010, ISBN 978-80-7400-194-9

Learning resources -
Last update: Klečka Jiří Ing. Ph.D. (10.09.2015)

http://www.google.cz/books?hl=cs&lr=&id=Ho_vzw_M-5QC&oi=fnd&pg=PP2&dq=Z%C3%A1klady+podnikov%C3%A9ho+financov%C3%A1n%C3%AD&ots=nzWQr5pdSE&sig=rH9qVgff2YBuOSgJ2pZog_ZJMQc&redir_esc=y#v=onepage&q=Z%C3%A1klady%20podnikov%C3%A9ho%20financov%C3%A1n%C3%AD&f=false

http://scholar.google.cz

Syllabus
Last update: Klečka Jiří Ing. Ph.D. (15.09.2019)

1. Target and Forms of the Financial Management, Data Sources

2. Principle of Time Value Theory

3. Business Companies as Legal Entities, the influence of the Legal Form to Corporate Financing

4. Assets and Capital Structure of the Company, Long-Term Assets, Depreciation

5. Equity, Distribution of Profit

6. Liabilities and Other Sources of Financing

7. Financial Leverage, Operating Leverage

8. Working Capital

9. Investment

10. Financial Management and Budgeting

11. Principle of the Financial Analyse

12. New Indicators of Business Efficiency and Value

13. Tax system, Social Security System

14. Personal and Corporate Income Taxes

Entry requirements -
Last update: Klečka Jiří Ing. Ph.D. (10.09.2015)

Requested Knowledge: Accounting base class

Registration requirements -
Last update: Soukupová Věra Ing. CSc. (19.08.2013)

Enterprise Economics

Course completion requirements - Czech
Last update: Klečka Jiří Ing. Ph.D. (10.09.2015)

V 8. a 14. týdnu absolvují studenti průběžný test, kumulativní 50% úspěšnost je podmínkou získání zápočtu. Předmět je zakončen ústní zkouškou.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1,5 42
Účast na seminářích 0,5 14
4 / 4 112 / 112
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 20
Continuous assessment of study performance and course -credit tests 30
Oral examination 50

 
VŠCHT Praha