SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2019/2020
  
Pharmacoeconomy and economy of Drug Development - N437035
Title: Farmakoekonomika a ekonomika vývoje léčiv
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2015 to 2020
Semester: winter
Points: winter s.:5
E-Credits: winter s.:5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:3/0, Ex [HT]
Capacity: 66 / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://kem.vscht.cz/predmety/farmako
Guarantor: Strachotová Dana Ing. Ph.D.
Interchangeability : N111051
Is interchangeable with: N111051
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Pharmacoeconomics is an organic part of the economy of health care, arising from the need to integrate medical and economic decision-making. The course also focuses on general economic aspects of research and drug development. The current pharmaceutical industry produces thousands of kinds of drugs in different dosage forms, their research and development is extremely economically challenging. Therefore, education of students who will be able to link their professional technical and technological knowledge of aspects of the management of the economy, may also have immense social importance.
Last update: Strachotová Dana (08.09.2015)
Aim of the course -

Students will be able to:

Evaluate the commercial potential of drug

Use analysis of pharmacoeconomic

Manage and analyze costs in pharmaceutical research and treatment processes

Apply skills in management and investment decisions

Last update: Strachotová Dana (15.08.2013)
Literature -

R:Strachotová D., Farmakoekonomika, VŠCHT Praha, 2019

A:Gladkij I.,Strnad L.,Zdravotní politika,zdraví a zdravotnictví,UP Olomouc,2008,8024405008

A:Drummond M.F.,O´Brien B.,Stoddart G.L.,Torrance G.W.,Methods for the Economic Evaluation of Health Care Programmes,Oxford University Press,New York,1999,192627732

A:Gold M.R.,Siegel J.E.,Russel L.B.,Weinstein M.C.,Cost Effectiveness in Health and Medicine,Oxford University Press,New York,2006,9780195108248

A:Lullmann H.,Mohr K.,Hein L.,Barevný atlas farmakologie,Grada,Praha,2007,9788024716725

Last update: Strachotová Dana (19.09.2019)
Learning resources -

http://kem.vscht.cz/predmety/farmako

Last update: Strachotová Dana (08.09.2015)
Teaching methods - Czech

Předmět probíhá pouze formou přednášek, v jejich průběhu však dojde ke kombinaci předávání teoretických znalostí s jejich praktickým procvičováním. Některé učební bloky budou nahrazeny případovými studiemi.

Účast na výuce není povinná, předmět lze absolvovat i formou samostudia, přestože se tím ztrácí podstatná část potenciálního přínosu předmětu. Doporučené materiály ke studiu jsou uvedeny v části literatura.

Last update: Strachotová Dana (13.11.2012)
Requirements to the exam - Czech

Předmět je ukončen písemnou zkouškou. Písemná zkouška spočívá v úspěšném řešení testu. Test bude obsahovat max. 25 otázek bez odpovědí. Bodová hodnota jednotlivých otázek nebude stejná, maximálně bude možné získat 100 bodů, úspěšnost testu je dána hranicí 55 bodů. Bodový výsledek testu bude základem pro hodnocení studenta.

Last update: Strachotová Dana (19.09.2019)
Syllabus -

1. Introduction (economic demands of health care, drug policy, health care economy, rational pharmacotherapy)

2. Pharmacoeconomics, introduction

3. Pharmacoeconomic analysis as a decision-making process

4. Methods used in pharmacacoeconomics

5. Cost measurement in pharmacoeconomic studies, cost indicators

6. Evaluation Results of pharmacotherapeutic interventions, QALY

7. Pharmacoeconomic analyzes, 5 decision algorithms

8. Case study

9. Czech pharmaceutical industry in the European context

10. Research projects in pharmaceutical industry

11. General and economic issues of research and development of original and generic drugs

12. Economic analysis for drug entering the market

13. Forecasts of drug consumption, prices of pharmaceutical forms, SWOT analysis

14. Case study

Last update: Strachotová Dana (19.09.2019)
Registration requirements -

no

Last update: Strachotová Dana (10.11.2015)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Obhajoba individuálního projektu 0.5 14
Účast na přednáškách 1.5 42
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
5 / 5 140 / 140
Coursework assessment
Form Significance
Examination test 100

 
VŠCHT Praha