SubjectsSubjects(version: 946)
Course, academic year 2019/2020
  
Environmental Management Systems - N437036
Title: Environmentální manažerské systémy
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: summer s.:3
E-Credits: summer s.:3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Additional information: http://kem.vscht.cz/predmety
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Baran Dušan prof. Ing. Ph.D.
Incompatibility : N437017
Is incompatible with: N437017
Is interchangeable with: M837001
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: HYRSLOVJ (06.09.2013)
The objective of the course is to acquaint students with the basic approaches to environmental management and its importance for business management. Emphasis is placed on the basic standards and recommendations in the field of environmental management systems and process of implementation of environmental management systems according to ISO standards series 14000 and EMAS. Attention is also given to other tools used by business for management of the impacts of their activities, products and services on the environment, interdependencies of environmental management, quality management and management of health and safety and their integration.
Aim of the course -
Last update: HYRSLOVJ (06.09.2013)

Students will be able to:

assess the importance of environmental aspect and impact management for business success

understand the basic principles, advantages and disadvantages of the implementation of voluntary environmental protection tools into practice

understand the basic principles and procedures for the implementation and maintenance of environmental management systems

realize the relationships between the environmental management systems, the quality management systems as well as the health and safety management systems

Literature -
Last update: BARAND (16.02.2016)

R: Majereník, M., Chovancová, J., Hodolič, J.: Enviromentálne manažérské systémy,SEVŠ v Skalici, 2009, ISBN 978-80-89391-05-9

R: Příručka programu systému environmentálního řízení a auditu (EMAS), MŽP, Praha, 2007, 18016898

R: EMAS, CEMC, Praha, 085990016

R: ISO 14001, Český normalizační institut Praha, Praha, 2004

R: Rikhardson P.M., Bennett M., Bouma J.J., Schaltegger S. (eds.), Implementing environmental management accounting: status and challenges,Springer, 2005, 1402033710

A: Baran D. a kol.: Application of business process reengineering in the company practice, 2005, ISBN 80-227-0070-7

A: Kramer M., Brauweiler J., Ritschelová I. a kol., Mezinárodní management životního prostředí, Nástroje a systémy environmentálního managementu, C.H. Beck, Praha, 2005, 8071799203

A: Kramer M., Strebel H., Jílková J., Mezinárodní management životního prostředí, Operativní environmentální management v mezinárodním a interdisciplinárním kontextu, C.H. Beck, Praha, 2005, 8071799211

A: Remtová K., Strategie podniku v péči o životní prostředí, VŠE Praha, Praha, 2006, 8024510863

Learning resources -
Last update: HYRSLOVJ (06.09.2013)

www.env.cz

www.cenia.cz

www.cemc.cz

Syllabus -
Last update: BARAND (16.02.2016)

1. The environment, environmental protection, concept o sustainable development

2. Environmental protection tools - classification, importance, utilization

3. Voluntary environmental protection tools - classification, application in business

4. Environmental management systems - definition, function, benefits

5. Environmental management systems according to the standard ISO 14001, 14001:2015

6. Environmental management systems according to the EMAS program

7. Comparison of the standard ISO 14001 and the EMAS program

8. Process of implementation of the environmental management systems (according to ISO 14001 and EMAS) I

9. Process of implementation of the environmental management systems (according to ISO 14001 and EMAS) II

10. Process of certification of the environmental management systems

11. Implementation of the environmental management systems according to ISO 14001 in the CR and in the world

12. Implementation of the environmental management systems according to EMAS in the CR and in the EU

13. Environmental accounting, sustainability accounting - information support for environmental management

14. Material flow cost accounting - information support for material flow management, application in business

Registration requirements -
Last update: HYRSLOVJ (06.09.2013)

Management of Enterprise Processes

Teaching methods
Activity Credits Hours
Obhajoba individuálního projektu 0.1 4
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.3 7
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.6 17
3 / 3 84 / 84
Coursework assessment
Form Significance
Defense of an individual project 60
Examination test 40

 
VŠCHT Praha