SubjectsSubjects(version: 887)
Course, academic year 2020/2021
  
Economics of Chemical and Food Industry - N437058
Title: Ekonomika odvětví chemického a potravinářského průmyslu
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: summer s.:2
E-Credits: summer s.:2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0 MC [hours/week]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Guarantor: Souček Ivan Ing. Ph.D.
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech
Last update: Souček Ivan Ing. Ph.D. (11.01.2017)
Předmět se zaměřuje na ekonomickou výkonnost chemického a rafinérského průmyslu. Popisuje postavení těchto oborů, jejich strukturu a základní ekonomické vztahy. Zaměřuje se na vazby finančního řízení, řízení aktiv a investičního rozhodování. V rámci studia studenti navštíví 3 podniky chemického průmyslu.
Aim of the course - Czech
Last update: Souček Ivan Ing. Ph.D. (29.07.2019)

Studenti budou umět:

základní principy řízení aktiv a hodnocení investic

základní přístupy k finančnímu řízení a plánovaní v chemickém průmyslu

základní metody využívané v technikách business intelligence pro dlouhodobé plánování

Literature - Czech
Last update: Souček Ivan Ing. Ph.D. (11.01.2017)

Z:DVOŘÁK Fr.,Významné strukturální změny ve vybraných oborech chemického průmyslu na území ČR,VŠCHT Praha,2011

Z:FOTR J., SOUČEK I.,Investiční rozhodování a řízení projektů,Grada Publishing,Praha,2010

D:KOTLER P., KELLER K.L.,Marketing management,Grada Publishing,Praha,2007,9788024713595

D:MOLNÁR, Z. Competitive Intelligence. Oeconomica, Praha, 2009, 9788024516035

D:VEBER J. a kol.Management,Základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita,Management Press,Praha,2009,9788072612000

D:Vývoj chemického průmyslu v letech 2010-2016, Výroční zprávy SCHP

Learning resources - Czech
Last update: Souček Ivan Ing. Ph.D. (29.07.2019)

presentace z přednášek, exkurze

Registration requirements - Czech
Last update: Souček Ivan Ing. Ph.D. (29.07.2019)

žádné

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 0,3 9
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,3 9
Příprava na zkoušku a její absolvování 0,4 10
2 / 2 56 / 56
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 20
Continuous assessment of study performance and course -credit tests 80

 
VŠCHT Praha