SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2019/2020
  
Economics of Chemical and Food Industry - N437058
Title: Ekonomika odvětví chemického a potravinářského průmyslu
Guaranteed by: Department of Economics and Management (837)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2019 to 2021
Semester: summer
Points: summer s.:2
E-Credits: summer s.:2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Souček Ivan Ing. Ph.D.
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Předmět se zaměřuje na ekonomickou výkonnost chemického a rafinérského průmyslu. Popisuje postavení těchto oborů, jejich strukturu a základní ekonomické vztahy. Zaměřuje se na vazby finančního řízení, řízení aktiv a investičního rozhodování. V rámci studia studenti navštíví 3 podniky chemického průmyslu.
Last update: Souček Ivan (11.01.2017)
Aim of the course - Czech

Studenti budou umět:

základní principy řízení aktiv a hodnocení investic

základní přístupy k finančnímu řízení a plánovaní v chemickém průmyslu

základní metody využívané v technikách business intelligence pro dlouhodobé plánování

Last update: Souček Ivan (29.07.2019)
Literature - Czech

Z:DVOŘÁK Fr.,Významné strukturální změny ve vybraných oborech chemického průmyslu na území ČR,VŠCHT Praha,2011

Z:FOTR J., SOUČEK I.,Investiční rozhodování a řízení projektů,Grada Publishing,Praha,2010

D:KOTLER P., KELLER K.L.,Marketing management,Grada Publishing,Praha,2007,9788024713595

D:MOLNÁR, Z. Competitive Intelligence. Oeconomica, Praha, 2009, 9788024516035

D:VEBER J. a kol.Management,Základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita,Management Press,Praha,2009,9788072612000

D:Vývoj chemického průmyslu v letech 2010-2016, Výroční zprávy SCHP

Last update: Souček Ivan (11.01.2017)
Learning resources - Czech

presentace z přednášek, exkurze

Last update: Souček Ivan (29.07.2019)
Syllabus - Czech

1. Úvod do kurzu

2. Struktura českého chemického a rafinérského průmyslu (NACE, současná výrobková provázanost českého chemického průmyslu

3. Základní výkazy hospodaření - Výsledovka

4. Základní výkazy hospodaření - Rozvaha

5. Základní výkazy hospodaření - Cash Flow

6. Finanční analýza podniků v chemickém průmyslu

7. Podpůrné nástroje pro strategické plánování -1:benchmarking

8. Podpůrné nástroje pro strategické plánování -2: Competitive intelligence

9. Operativní plánování v chemickém průmyslu

10.Strategické plánování v chemickém průmyslu

11.Assets management 1: Řízení investičního procesu

12.Assets management 2: Moderní metody řízení údržby

13.Moderní nástroje řízení výkonnosti

14.Perspektivy českého a evropského chemického průmyslu

Last update: Souček Ivan (29.07.2019)
Registration requirements - Czech

žádné

Last update: Souček Ivan (29.07.2019)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 0.3 9
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.3 9
Příprava na zkoušku a její absolvování 0.4 10
2 / 2 56 / 56
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 20
Continuous assessment of study performance and course -credit tests 80

 
VŠCHT Praha