SubjectsSubjects(version: 947)
Course, academic year 2019/2020
  
Physics: Laboratory - N444003
Title: Laboratoř fyziky
Guaranteed by: Department of Physics and Measurement (444)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2019 to 2019
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/3, MC [HT]
Capacity: unknown / 430 (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Additional information: http://ufmt.vscht.cz/cs/elektronicke-pomucky.html
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Fišer Ladislav Ing. Ph.D.
Class: Základní laboratoře
Interchangeability : N444003A
Is interchangeable with: N444003A, B444005, AB444005
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: TAJ444 (16.12.2013)
Students will measure laboratory tasks that thematically cover the lecture area of Physics I (Physics A) (Mechanics, Oscillations and Waves, Optics, Eelectricity, Magnetism, Modern physics).
Aim of the course -
Last update: TAJ444 (16.12.2013)

Students will be able to

solve complex physical tasks based on the physical theory,

measure physical quantities and process the measured data, including uncertainties

provide a critical evaluation of the obtained results

Literature - Czech
Last update: Hofmann Jaroslav doc. Ing. CSc. (19.11.2012)

Z:Uhrová, H. a kolektiv: Laboratorní cvičení z fyziky, skriptum VŠCHT Praha (2013).

Learning resources -
Last update: Hofmann Jaroslav doc. Ing. CSc. (28.08.2013)

http://ufmt.vscht.cz/cs/elektronicke-pomucky.html (in Czech)

Teaching methods - Czech
Last update: UHROVAH (16.11.2012)

Aktivní účast studentů při měření v laboratoři, analýza získaných dat, zpracování protokolů z měření.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Hofmann Jaroslav doc. Ing. CSc. (19.11.2012)

Před měřením musí studenti úspěšně absolvovat test z teorie měřené úolohy. Protokol z měření se odevzdává do týdne.

Syllabus -
Last update: Hofmann Jaroslav doc. Ing. CSc. (28.08.2013)

1. Introduction, safety of work

2. Measurement of the length and time. Regulation of voltage and current.

3. Weighing on the analytical scales and measurement of density.

4. Measurement of viscosity.

5. Measurement of moment of inertia from the period of oscillation.

6. Measurement of the speed of propagation of sound in gases.

7. Study of the bending effects of laser radiation. Measuring the focal length of thin lens.

8. Polarization of light. Polarimetry. Refractometry.

9. RLC circuits. Measurement of induced voltage in the coils.

10.Measurement of the electrostatic potential in the plate capacitor. Ferromagnetic hysteresis.

11.Diffraction spectrometer. The spectrum of He and Hg.

12.Measurement of semiconductor rectifiers. Stabilization of the voltage.

13.Detection of the ionising radiation. Measurement of Planck's constant.

14.Measurement of magnetic induction. Verification of the Biot-Savart's law. The force effects of the magnetic field.

Entry requirements - Czech
Last update: Hofmann Jaroslav doc. Ing. CSc. (19.11.2012)

Absolvovaná zkouška z předmětu Fyzika I nebo Fyzika A nebo minimálně zápočet z těchto předmětů.

Registration requirements -
Last update: Hofmann Jaroslav doc. Ing. CSc. (28.08.2013)

Physics I or Physics A

Course completion requirements - Czech
Last update: UHROVAH (16.11.2012)

Odevzdání vypracovaných protokolů ze všech měření (hodnocených alespoň známkou "E") a absolovování závěrečné laboratorní práce (každý student zpracovává individuálně).

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1.5 42
Obhajoba individuálního projektu 0.3 7
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1.2 33
3 / 3 82 / 84
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 50
Report from individual projects 20
Defense of an individual project 10
Report from individual projects 10
Continuous assessment of study performance and course -credit tests 10

 
VŠCHT Praha