SubjectsSubjects(version: 825)
Course, academic year 2017/2018
  
Computer Control Systems - N445028
Czech title: Počítačové řídicí systémy
Guaranteed by: Department of Computing and Control Engineering (445)
Actual: from 2016
Semester: winter
Points: winter s.:5
E-Credits: winter s.:5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2 C+Ex [hours/week]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Guarantor: Náhlík Jan prof. Ing. CSc.
Annotation -
Last update: TAJ445 (14.12.2013)

The course focuses on the enterprise hierarchical control systems. It deals with control systems for discrete, continuous and batch production processes at the basic level of the enterprise. At the middle level the syllabus covers manufacturing execution systems and comunication with operators and real-time databases in more detail.
Aim of the course -
Last update: TAJ445 (14.12.2013)

Students will be able to:

Work at particular levels of the enterperise control systems from the basic control level to the manufacturing control level

Effectively collaborate with the other control and information professionals in the enterprise

Literature -
Last update: TAJ445 (30.09.2013)

R:Parshall J., Lamb L.B.,Applying S88:Batch Control form a User's Perspective,ISA New York,1999,978-1556177033

R:Trevathan V.L.,A Guide to the Automation Body of Knowledge, 2nd Edition,ISA NewYork,2006,978-1-55617-984-6, selected chapters

Learning resources -
Last update: Náhlík Jan prof. Ing. CSc. (08.08.2013)

www.batchcontrol.com/s88/

Teaching methods - Czech
Last update: Náhlík Jan prof. Ing. CSc. (16.11.2012)

Přednášky.

Samostatná a kolektivní práce v laboratorních cvičeních.

Individuální konzultace.

Syllabus -
Last update: Náhlík Jan prof. Ing. CSc. (08.08.2013)

1. Hierarchical control and information systems

2. Functions of basic control level

3. Control of discrete production processes, programmable logic controllers

4. Communication of controllers and controlled systems

5. Programming of programmable logic controllers

6. Control of continuous production processes, discrete PSD controllers

7. Practical modifications and tuning methods of PSD controllers

8. Control of batch production processes

9. Standard ISA S88 for description of batch processes and batch control systems

10. Communication with operator, HMI/SCADA systems

11. Programme InTouch Wonderware for design of human-machine communication

12. Handling of industrial data, real time databases

13. Manufacturing executive systems, supervisory control

14. Standard ISA S95 for communication of enterprise manufacturing and information systems

Registration requirements -
Last update: Náhlík Jan prof. Ing. CSc. (08.08.2013)

Measuring and Control Engineering

Course completion requirements - Czech
Last update: Náhlík Jan prof. Ing. CSc. (16.11.2012)

Aktivní účast na povinných laboratorních cvičeních a vypracování všech úloh během semestru.

Písemný test a ústní zkouška.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0,6 16
Obhajoba individuálního projektu 0,3 8
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,7 20
Práce na individuálním projektu 0,7 20
Příprava na zkoušku a její absolvování 0,7 20
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
Coursework assessment
Form Significance
Aktivní účast na výuce 10
Protokoly z individuálních projektů 30
Zkouškový test 30
Ústní zkouška 30

 
VŠCHT Praha