SubjectsSubjects(version: 916)
Course, academic year 2019/2020
  
Control Systems Design - N445032
Title: Pokročilé metody řízení
Guaranteed by: Department of Computing and Control Engineering (445)
Faculty: Faculty of Chemical Engineering
Actual: from 2016 to 2019
Semester: winter
Points: winter s.:5
E-Credits: winter s.:5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/2, C+Ex [HT]
Capacity: unlimited / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Guarantor: Náhlík Jan prof. Ing. CSc.
Is interchangeable with: M445009
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: Náhlík Jan prof. Ing. CSc. (08.08.2013)
The course focuses on the practical issues of control systems implementation. The syllabus covers internationally accepted project management metodology and the procedure of design and realization of control and measurement systems during their life cycle.
Aim of the course -
Last update: Náhlík Jan prof. Ing. CSc. (08.08.2013)

Students will be able to:

Create the project plan according to the international methodology of Project Management Institute

Monitor and control of the project execution according to the international methodology of Project Management Institute

Use support programmes for planning, monitoring and control of projects

Specify phases of control system realization and activities during individual phases

Design and realize simple control system in programming tool Wonderware InTouch

Literature -
Last update: TAJ445 (30.09.2013)

R:Whitt M.D.,Successful Instrumentation and Control Systems Design,ISA New York,2012,

ISBN: 978193600-7455

Learning resources -
Last update: Náhlík Jan prof. Ing. CSc. (08.08.2013)

www.pantek.cz

www.wonderware.com

www.pmi.cz

Teaching methods - Czech
Last update: Náhlík Jan prof. Ing. CSc. (16.11.2012)

Přednášky.

Samostatná a kolektivní aktivní práce v laboratorních cvičeních.

Samostatné vypracování plánu projektu bakalářské práce nebo semestrálního projektu.

Veřejná obhajoba návrhu a realizace jednoduchého řídicího systému s ukázkou jeho činnosti.

Individuální konzultace.

Syllabus -
Last update: Soušková Hana Ing. Ph.D. (11.01.2017)

1. Engineering desing methods, methods of team formation

2. Project planning according to the PMI methodology

3. Nonlinear systems introdustion

4. Adaptive systems

5. Tasks sheduling, Gannt charts, Critical path method, resources, quality and project risks

6. Fuzzy models of nonlinear systems

7. Feasibility study and system specification

8. Design of control and information systems

9. Integration and software

10. Design of HMI/SCADA systems, HMI InTouch programme

11. InTouch object animation, trend, alarm and historical trend objects

12. Deployment, operation and maintenance of control systems

13. Case study - knowledge-based control system of bioreactors BIOGENES II

14. Reliability and safety of control systems

1. General Methods for Planning and Managing Projects

2. Formulation of a Project in MS PROJECT Programme, Tasks, Task Scheduling

3. Critical Path, Project Triangle, Resources, Project Optimization

4. Monitoring and Managing Project During its Realisation

5. General Practice of Information and Control Systems Creation, Building Phases

6. Standard ISA S88 Models in Design of Control Systems

7. Individual Groups Project Task Definition

8. Design Resources for Design of Information and Control Systems FactorySuite 2000

9. InTouch Application for HMI Design, Animation

10. InTouch Application for HMI Design, Alarm, Trend and Histrorical Objects

11. Elaboration of Individual Group Projects

12. Case Study - BIOGENES Control System for Bioprocess Control

13. Safety of Control Systems

14. Public Presentation of Individual Group Projects Results

Registration requirements -
Last update: Náhlík Jan prof. Ing. CSc. (08.08.2013)

Measuring and Control Engineering

Logical Control

Computer Control Systems

Course completion requirements - Czech
Last update: Náhlík Jan prof. Ing. CSc. (16.11.2012)

Aktivní účast na povinných laboratorních cvičeních a vypracování příslušných úloh řízení projektů a komplexního návrhu malého řídicího systému v návrhovém prostředí InTouch včetně jeho veřejného obhájení ve studijní skupině.

Ústní zkouška.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0,5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1 28
5 / 5 140 / 140
Coursework assessment
Form Significance
Defense of an individual project 10
Report from individual projects 30
Oral examination 60

 
VŠCHT Praha