SubjectsSubjects(version: 895)
Course, academic year 2021/2022
  
Engineering Informatics: Laboratory - N445038
Title: Laboratoř oboru Inženýrská informatika
Guaranteed by: Department of Computing and Control Engineering (445)
Actual: from 2013
Semester: winter
Points: winter s.:4
E-Credits: winter s.:4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/6 MC [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Additional information: http://moodle.vscht.cz
Guarantor: Kmínek Miloš doc. Ing. CSc.
Vysloužil Filip Ing. Ph.D.
Examination dates   Schedule   
Aim of the course - Czech
Last update: Kmínek Miloš doc. Ing. CSc. (08.10.2008)

Ověření teoretických znalostí a postupů probíraných v předmětech oboru na praktických úlohách využívajících reálných laboratorních aparatur. Jedná se o úlohy z oblasti měření, řízení a zpracování signálů a obrazů.

Teaching methods - Czech
Last update: Kmínek Miloš doc. Ing. CSc. (09.09.2009)

Výuka probíhá ve dvou- až tříčlenných skupinách podle rozpisu úloh umístěného na webové stránce moodle http://moodle.vscht.cz. Předpokládá se, že studenti se vždy předem seznámí s danou úlohou a pak v průběhu 6 hodin výuky provedou úkony dané zadáním. O práci zpracují protokol, který odevzdají nejpozději za týden. Podrobnější požadavky na obsah protokolu pro jednotlivé úlohy jsou součástí zadání.

Každému studentovi bude určena koncem semestru jedna z absolvovaných úloh, pro kterou si připraví prezentaci a výsledky obhájí před komisí vyučujících.

 
VŠCHT Praha