SubjectsSubjects(version: 875)
Course, academic year 2019/2020
  
Computer Hardware - N445053
Title: Počítačová technika
Guaranteed by: Department of Computing and Control Engineering (445)
Actual: from 2015
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/2 MC [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Additional information: http://moodle.vscht.cz/course/view.php?id=10
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Vovsík Jaroslav Ing. Ph.D.
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: Vovsík Jaroslav Ing. Ph.D. (01.07.2013)
The course focuses on hardware of computers and of peripheral equipment with the main attention to personal computers. It describes its development from the inception to the present, with an emphasis on explaining the principles of its function in contemporary computers. It lays a foundation for a follow-up study of computer networks, computer data acquisition or programming.
Aim of the course -
Last update: Vovsík Jaroslav Ing. Ph.D. (03.07.2013)

Students will be able to:

 • use logic gates and logical operations,
 • store simple data in digital form,
 • write simple programs in assembly language or machine code,
 • make an informed purchase of computers, computer components and accessories.

Literature -
Last update: Vovsík Jaroslav Ing. Ph.D. (02.07.2013)

R:Clements A.,Principles of Computer Hardware,Oxford University Press,2006,0199273138

A:Groth D.,Gilster R. and Miller M.,PC Hardware Essentials,Wiley,2007,0470074000

A:White R. and Downs T.,How Computers Work,Que Publishing,2007,0789736136

Learning resources -
Last update: Vovsík Jaroslav Ing. Ph.D. (03.07.2013)

http://en.wikipedia.org/

Requirements to the exam - Czech
Last update: Vovsík Jaroslav Ing. Ph.D. (23.10.2013)

Obecné

 • klasifikovaný zápočet - hodnocení A-E
 • 2 testy + 5 protokolů z laboratorních úloh
 • z testů je možné získat 40 + 40 bodů
 • za odevzdání protokolů 5 × 4 body
 • celkem je možné získat 100 bodů
 • minimum pro získání zápočtu: 50 bodů
 • účast na přednáškách je nepovinná
 • účast na cvičeních/laboratořích je povinná

Protokoly

 • každý student musí odevzdat protokol z minimálně 4 laboratorních úloh, tzn. že jeden protokol je možné neodevzdat, ale pouze v ospravedlnitelných případech jako je omluvená nepřítomnost na cvičení (v tom případě se započítá tolik bodů, kolik je průměrné hodnocení 4 odevzdaných protokolů)
 • protokoly musí obsahovat všechny náležitosti protokolu, být v elektronické podobě a ve formátu PDF nebo formátu podporovaném editorem MS Word XP
 • protokoly je třeba odevzdat do 14 dní po ukončení bloku příslušné laboratorní úlohy (popřípadě do zadaného termínu odevzdání) na serveru moodle.vscht.cz jako Úkol spolu s případnými dalšími požadovanými soubory v archivu typu ZIP

Testy

 • průběžné testy se budou psát v 7. (Test I) a 14. týdnu výuky (Test II)
 • souhrnné testy budou ve zkouškovém období
 • přesné termíny testů budou uvedeny na moodle.vscht.cz

Test I a Test II

 • 20 otázek po 2 bodech z látky za prvních resp. druhých 7 týdnů semestru
 • doba řešení 50 minut čistého času
 • bez použití jakýchkoli pomůcek, kromě tužky či pera

Souhrnný test

 • souhrnný test může psát každý student, který splnil podmínku odevzdání protokolů, avšak pouze dvakrát
 • v případě účasti na souhrnném testu je jeho hodnocení rozhodující pro udělení zápočtu bez ohledu na výsledek Testů I a II nebo předchozího souhrnného testu
 • 40 otázek po 2 bodech z látky za celý semestr
 • doba řešení 100 minut čistého času
 • bez použití jakýchkoli pomůcek, kromě tužky či pera
 • na jeden z termínů testu se zapisujte do Studijního informačního systému na adrese student.vscht.cz

Syllabus -
Last update: Vovsík Jaroslav Ing. Ph.D. (03.07.2013)

 1. Basic terms from physics related to computer hardware (alternating and direct electrical current, clock rate, performance, power consumption) and numeral systems (conversions between common numeral systems, arithmetic operations in binary numeral system).
 2. Units of information (binary and decimal prefixes) and representation of data in binary numeral system (integers, floating point numbers and characters).
 3. Logical functions (Boolean logic, gates) and bitwise operations.
 4. Processors (adder, ALU) and machine instructions (assembly language, machine code).
 5. Microprocessors (CISC, RISC) and architectures of microcomputers (8080, x86, PowerPC, ARM).
 6. Motherboards (slots, power sources, BIOS, CMOS), keyboards and pointing devices (mouse, touch-pad, …).
 7. Types of memories and semiconductor memory chips (memory modules).
 8. Hard drives and disk arrays (RAID 0, 1, 5, 6, 1+0, 0+1).
 9. External storage media (CD, DVD, HD-DVD, Blue-ray, FDD, ZIP, flash memories, …).
 10. Internal computer buses (ISA, PCI, CNR, AMR, PCI-X a PCI-Express).
 11. External computer buses (ATA, SATA, SCSI, RS-232, IEEE 1284, USB, FireWire).
 12. Modems, wireless communication (IrDA, Bluetooth, Wi-Fi) and Ethernet.
 13. Graphical peripherals (video adapters, displays, printers).
 14. Sound peripherals (sound cards, codecs).

Registration requirements -
Last update: Vovsík Jaroslav Ing. Ph.D. (01.07.2013)

none

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 0,4 10
Účast na přednáškách 0,5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,4 10
Příprava na zkoušku a její absolvování 1,1 32
Účast na seminářích 0,6 18
3 / 3 84 / 84
Coursework assessment
Form Significance
Report from individual projects 20
Continuous assessment of study performance and course -credit tests 80

 
VŠCHT Praha