SubjectsSubjects(version: 863)
Course, academic year 2019/2020
  
Multimedia Signal Processing - N445063
Title: Zpracování multimediálních signálů
Guaranteed by: Department of Computing and Control Engineering (445)
Actual: from 2013
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/1 MC [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Note: course can be enrolled in outside the study plan
enabled for web enrollment
Guarantor: Švihlík Jan Ing. Ph.D.
Annotation -
Last update: TAJ445 (14.12.2013)
At the beginning the subject describes a principle of imaging systems using transfer functions. Image sensor can be seen also as an imaging system and this subject includes description of various types of image sensors. A signal generated by sensor could be processed by several statistical methods. Interest of this subject lies in the area of wavelet transform utilization and multidimensional signal modeling. Hence, there will be mentioned several denoising methods based on thresholding of wavelet coefficients and image compression algorithms will be chosen. Above mentioned algorithms and principles will be practised on real image data in MATLAB.
Aim of the course - Czech
Last update: Švihlík Jan Ing. Ph.D. (05.11.2012)

Studenti budou umět:

Popsat elektro-optický systém, obrazové sensory (CCD, CMOS)

Základy spojité a diskrétní vlnkové tranformace, přímé metody rekonstrukce obrazu (Wienerův filtr, inversní filtr)

Metody pro potlačení šumu v obrazu, modely šumů a obrazů, základy Bayesovské statistiky, metody komprese obrazu

Měřit modulační přenosovou funkci systému, provést šumovou analysu systému

Základy detekce obrazových komponent, rozpoznávání, měření kvality obrazu

Learning resources - Czech
Last update: Švihlík Jan Ing. Ph.D. (05.11.2012)

http://www.signalprocessingsociety.org/publications/periodicals/image-processing/

http://spie.org/x868.xml

http://spie.org/x867.xml

Syllabus -
Last update: TAJ445 (30.09.2013)

1 Introduction to signal processing

2 Transfer functions of imaging systems (PSF, OTF, MTF)

3 Image reconstruction methods (Inverse filter, Wiener filter, CLS filtr)

4 Continuous and discrete wavelet transform, generation of wavelet functions, recurrent formula

5 Image decomposition and reconstruction, pyramidal structure

6 De-noising methods (filtration, wavelet coefficients thresholding)

7 Image and signal modeling, noise modeling, Bayesian estimators

8 Image compression methods

9 Principles of complex wavelet transform, basic properties

10 Multidimensional signal analysis

11 Image quality measurement

12 Image component detection, principles of recognition, video processing

13 Image acquisition, algorithmic tools (Image Acquisition Tbx)

14 Speech Processing

Registration requirements - Czech
Last update: TAJ445 (16.11.2012)

Matematika I, Zpracování signálů

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 0,5 14
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 0,6 16
3 / 3 72 / 84
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 40
Report from individual projects 20
Continuous assessment of study performance and course -credit tests 40

 
VŠCHT Praha