SubjectsSubjects(version: 811)
Course, academic year 2017/2018
  
Application of Microprocessors - N445068
Czech title: Aplikace mikroprocesorů
Guaranteed by: Department of Computing and Control Engineering (445)
Actual: from 2013
Semester: summer
Points: summer s.:3
E-Credits: summer s.:3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/1 MC [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)Schedule is not published yet, this information might be misleading.
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Guarantor: Soušková Hana Ing. Ph.D.
Annotation -
Last update: TAJ445 (14.12.2013)

The course builds on the subject Fundamentals of microprocessor technology and extends the theoretical and practical skills with hardware and software of specific class microprocessors and their applications. The emphasis is on practical training on school microprocessor development board that takes place in a modern, newly equipped laboratory. Students will be familiar with the techniques of programming microcontrollers and their use for controlling the embedded and external peripherals. At the end of the course, students should demonstrate that they can connect their knowledge of the sub-circuits to a large functional unit. It is advisable to pass subject Fundamentals of microprocessor technology, or at least have knowledge of algorithms development and C programming language.
Aim of the course -
Last update: Soušková Hana Ing. Ph.D. (08.07.2013)

Students will be able to:

1. use microprocessor architecture for solving certain classes of problems and use basic techniques of the assembly programming language

2. control peripheral circuit microprocessor

3. measure non-electrical quantities by sensors and transmit data to PC

4. communicate with external equipment such as keyboard, display and parallel I/O ports

5. measure and control revolutions of DC motor

Literature
Last update: TAJ445 (30.09.2013)

R:Váňa V.,Začínáme s mikrokontrolery HC08,Technická Literatura BEN,2003,8073001241

R:Doughman G.,Programming the Motorola 68HC12 Family,Annabooks,USA,2000,8583915600

A:Herout P.,Učebnice jazyka C,Kopp,2010,9788072323838

Learning resources -
Last update: Soušková Hana Ing. Ph.D. (03.07.2013)

www.freescale.com - HCS08 Family, Reference Manual

www.freescale.com - M68HCS08 Microcontrollers, Data Sheet

Teaching methods - Czech
Last update: Soušková Hana Ing. Ph.D. (16.11.2012)

Přednášky.

Experimentální práce v laboratoři.

Individuální konzultace.

Projekt.

Requirements to the exam - Czech
Last update: Soušková Hana Ing. Ph.D. (05.11.2012)

Požadavky pro získání zápočtu:

Aktivní účast na seminářích. Vypracování a obhajoba tří samostatných programů, které demonstrují spolupráci základní mikroprocesorové desky s rozšiřujícími moduly.

Požadavky pro získání bodového hodnocení u zkoušky:

Písemný test a ústní zkouška. Bodové hodnocení 100-90 A, 89-80 B, 79-70 C, 69-60 D, 59-50 E, méně než 50 F.

Syllabus
Last update: Soušková Hana Ing. Ph.D. (08.07.2013)

1. Use of microprocessors in control systems. Methods of data processing.

2. Encoding data in a computer. Registers. The flow of instructions and data in the computer. CPU.

3. Assembly programming language. Integrated development environment CodeWarrior 08.

4. Communication with the microcontroller peripherals. Parallel and analog I/O controls.

5. Reset and R-T interrupt features.

6. Tools for communication with the technological process, timing system of microcontrollers.

7. Time functions implementation using timer/PWM module; serial communication interface modul.

8. External analog sensors, measurement of relative humidity.

9. External pulse-output sensors, measurement of temperature.

10. External parallel I/O module control.

11. Keyboard interrupt module. Control interface - matrix keyboard.

12. Control interface - LCD display.

13. DC motor control.

14. Revolution measurement. Identification of the system.

Registration requirements -
Last update: Soušková Hana Ing. Ph.D. (03.07.2013)

Algorithms and Programming.

Fundamental of Microprocessors Technology

Class methods
Activity Credits Hours
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 1 28
Účast na přednáškách 0,5 14
Práce na individuálním projektu 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
3 / 3 84 / 84
Evaluation of a student
Form Balance
Aktivní účast na výuce 20
Protokoly z individuálních projektů 25
Ústní zkouška 55

 
VŠCHT Praha