SubjectsSubjects(version: 855)
Course, academic year 2019/2020
  

Dnes 27.1.2020 mezi 16.00 a 23.00. bude probíhat nutná aktualizace systému, kdy může docházet k výpadkům SIS. Prosíme o přizpůsobení práce této skutečnosti.

 

Děkujeme za pochopení.

Pedagogické oddělení

Introduction to Programming - N445078
Title: Úvod do programování a algoritmů
Guaranteed by: Department of Computing and Control Engineering (445)
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: winter s.:5
E-Credits: winter s.:5
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/3 C+Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Guarantor: Finkeová Jana Ing. CSc.
Soušková Hana Ing. Ph.D.
Is interchangeable with: B445014
Annotation -
Last update: TAJ445 (14.12.2013)
The course focuses on programming in C# programming language. The course consists of standard programming techniques and algorithms that are often used in computer science with an emphasis on good knowledge, their evaluation in terms of time and memory consumption and the possibility of acceleration. The course includes techniques of error handling with exceptions.
Aim of the course -
Last update: Finkeová Jana Ing. CSc. (11.07.2013)

Students will be able to:

Create their own programs

Program basic algorithms

Treat runtime errors

Communicate with the user

Evaluate the algorithm in terms of time and memory consumption

Literature -
Last update: TAJ445 (30.09.2013)

R:Knuth D. E.,Art of Computer Programming,Volume 1: Fundamental Algorithms,Addison-Wesley Professional,1997,0201896834

R:Sharp J.,Microsoft Visual C# 2012 Step by Step,Microsoft Press,2012,0-7356-6801-9

Learning resources -
Last update: Finkeová Jana Ing. CSc. (11.07.2013)

http://en.wikibooks.org/wiki/C_Sharp_Programming

Requirements to the exam - Czech
Last update: Finkeová Jana Ing. CSc. (08.11.2012)

A. Vypracování, prezentace a obhájení dvou projektů.

B. Úspěšné složení závěrečného testu.

C. Zkouška.

Syllabus -
Last update: Finkeová Jana Ing. CSc. (11.07.2013)

1. Programming, programming languages​​, history.

2. Data types, representation of numbers in a computer, an integer data type, floating-point numbers.

3. Variables, declaration of variables, operators, expressions, assignment statement.

4. Conditions, loops, arrays, how the program flow is controlled.

5. Static methods, declaration, overloading, recursion.

6. Error handling, runtime errors, exceptions.

7. Algorithms: Euclidean algorithm, sorting algorithms, binary search.

8. The complexity of algorithms.

9. Options acceleration algorithms.

10. Data structures.

11. Classes and objects.

12. Properties, methods, events.

13. Heredity.

14. Projects.

Registration requirements -
Last update: Finkeová Jana Ing. CSc. (11.07.2013)

none

Teaching methods
Activity Credits Hours
Obhajoba individuálního projektu 0,5 14
Účast na přednáškách 0,5 14
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Práce na individuálním projektu 1 28
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 1,5 42
5 / 5 140 / 140
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 20
Defense of an individual project 20
Report from individual projects 10
Examination test 25
Oral examination 25

 
VŠCHT Praha