SubjectsSubjects(version: 950)
Course, academic year 2019/2020
  
Programming in PHP - N500010
Title: Programování v PHP
Guaranteed by: CTU in Prague, Faculty of Information Technology (500)
Faculty: University of Chemistry and Technology, Prague
Actual: from 2017 to 2019
Semester: winter
Points: winter s.:4
E-Credits: winter s.:4
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/3, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Guarantor: Jirkovský Vojtěch Ing.
Is interchangeable with: B500006
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: Jirát Jiří Ing. Ph.D. (10.01.2014)
The goal of the course is to acquaint students with the principles of dynamically generated server-side web pages. PHP programming language (types and definitions of variables, operators, arrays, loops, definitions and calls of functions, strings, regular expressions) and PHP code embedding into the HTML page are discussed. Students gain an insight into implementation of object oriented programming in PHP, inheritance and polymorphism in PHP, databases in the PHP environment, practical use of MySQL / SQLLite database system, and selected parts of PHP libraries.
Aim of the course -
Last update: Jirát Jiří Ing. Ph.D. (31.01.2014)

Students will be able to:

Understand the principles of dynamically generated server-side web pages, PHP programming language (types and definitions of variables, operators, arrays, loops, definitions and calls of functions, strings, regular expressions) and PHP code embedding into the HTML page.

Have an insight into implementation of object oriented programming in PHP, inheritance and polymorphism in PHP, databases in the PHP environment, practical use of MySQL / SQLite database system, and selected parts of PHP libraries, Quick Forms, MVC architectural principles and MVC Framework.

Literature -
Last update: Jirát Jiří Ing. Ph.D. (23.01.2017)

Study materials are available on EDUX server.

Learning resources -
Last update: Jirát Jiří Ing. Ph.D. (10.01.2014)

https://edux.fit.cvut.cz/courses/BI-PHP

(login necessary)

Syllabus - Czech
Last update: Jirát Jiří Ing. Ph.D. (23.01.2017)

1. Základní syntaxe a datové typy (vyjma objektů)

2. Vývojové prostředí, debugování, pracovní workflow

3. Proměnné a konstanty, výrazy a řídicí struktury

4. Funkce, Built-in funkce (řětězce, reg výrazy)

5. Built-in funkce (datové typy, I/O)

6. Základy OOP (třída, rozhraní, viditelnost, načítání tříd)

7. Používání OOP - dědičnost, traits, type hinting, late static binding, porovnávání objektů, serializace objektů

8. Jmenné prostory

9. Výjimky a chyby

10. Jednotkové a integrační testy - PHPUnit

11. Závislosti projektu, automatické načítání tříd, Composer; Profilování kódu aplikace

12. PHP7 nové vlastnosti a možnosti

Registration requirements -
Last update: Jirát Jiří Ing. Ph.D. (10.01.2014)

Algorithmization and essential knowledge of the programs development are assumed. Knowledge of HLML, fundamentals in the object oriented programming, and the experience in the database management are advantages, but not necessity.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Práce na individuálním projektu 2.2 61
Účast na seminářích 1.5 42
4 / 4 103 / 112
 
VŠCHT Praha