SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2023/2024
  
Restoration: Bachelor Thesis - N700001
Title: Bakalářská práce-restaurování
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2022
Semester: both
Points: 20
E-Credits: 20
Examination process:
Hours per week, examination: 0/20, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: B700001
Belongs to the student work of type: bakalářská práce
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Msallamová Šárka Ing. Ph.D.
Kloužková Alexandra doc. Ing. CSc.
Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D.
Annotation -
Bachelor tasks consist in the restoration (conservation) of specific objects, examination of the objects and development of all the relevant documentation needed for preparing restorer's (conservator's) report.
Last update: TAJ148 (21.08.2013)
Aim of the course -

Students will be able to

• Perform literature research on the given topic

• Based on research of the object to propose restoration intervention and to restore the object

• Carry out the experimental work

• Evaluate the experimental results

• Consult the results evaluation with the tutor

• Write the restoration report

• Defend the restoration intervention

Last update: TAJ148 (18.11.2013)
Literature -

R Literature according to literature research on given topic.

Last update: TAJ148 (18.11.2013)
Learning resources -

http://eso.vscht.cz/

Last update: TAJ148 (21.08.2013)
Requirements to the exam - Czech

Hodnocení:

Hodnocení vedoucího práce - restaurátor s licencí

Hodnocení vedoucího práce z VŠCHT

Hodnocetí se odborná úroveň práce v tištěné popř. v elektronické podobě

Hodnocení prezentace výsledků v Power Pointu a obhajoba bakalářské práce (odpovědi při diskusi)

Výsledná známka za bakalářskou je průměrem těchto dílčích hodnocení.

Last update: Škrdlantová Markéta (17.12.2012)
Syllabus -

The topic of the bachelor thesis depends on the student’s specialization

Survey of object:

Determination of conservation aim

Verification of conservation methods on samples

Consultation with specialists

Drawing documentation

Conservation of object

Recommendation of storage and display

Writing of conservation report

Last update: TAJ148 (19.07.2013)
Registration requirements -

Semestral work V

Last update: TAJ148 (09.10.2013)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 1.4 40
Obhajoba individuálního projektu 5 140
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 3.6 100
Práce na individuálním projektu 10 280
20 / 20 560 / 560
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 50
Report from individual projects 50

 
VŠCHT Praha