SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2021/2022
  
Handicraft Techniques I - N700002
Title: Řemeslné techniky I
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2019
Semester: winter
Points: winter s.:6
E-Credits: winter s.:6
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/10, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://předmět je vyučován pouze v zimním semestru
Guarantor: Kmošek Jiří Ing.
Krajíček Milan MgA.
Holomečková Věra
Interchangeability : Z700002
Is interchangeable with: B700002
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Subject content depends on field of study. Students will learn and develop their craft skills on the conservation. *Conservation-restoration artcraft of metal objects: Technological knowledge production of metals and their craft processing are contained in the course. The course is focused on restoration of simple metal objects and on usage of craft techniques of metal processing (e.g. casting of missing parts according to the model, soldering, metalsmithing, gilding, silverplating, engraving and other techniques of metal processing). Individual works are supervised by restorer with a restoring licence.
Last update: TAJ148 (18.11.2013)
Aim of the course -

Students will be able to:

 • use craftsman skills according to their specialization
 • use craftsman skills for conservation
 • make a replica of historical objects according to their specialisation
Last update: TAJ148 (18.11.2013)
Literature -

Conservation-restoration artcraft of textile objects:

R: Fajmon,J. - Ruční tkaní. Praha: MKČSR 1990.

R: Harris,J.- 5000 years of Textiles, London: BMP, 1995,

A: Philips,B. - Tapesry London: Phaidon Press Limited, 2000.

R: Staňková,J.,Baran,L. - Tradiční textilní techniky. Praha: Grada, 2008.

R: Staňková,J.- České lidové tkaniny. Praha: SNTL, 1989.

Last update: Fialová Jana (11.10.2013)
Learning resources -

Study materials are available at teacher.

Last update: TAJ148 (25.09.2013)
Teaching methods - Czech

Obor textil - doporučená literatura ke studiu:

Z Fajmon,J. - Ruční tkaní. Praha: MKČSR 1990.

D Géciová-Komorovská,V. - Slovenská lúdová paličkovaná čipka. Bratislava: Alfa, 1989.

Z Harris,J.- 5000 years of Textiles, London: BMP, 1995,

D Chlupová,A. a kol. - Slovenská lúdová výšivka Bratislava: Alfa, 1985.

D Jánošovová.M; a kol.- Malované jehlou Praha: Práce, 1985.

D Kraatz,A. - Dentelles. Paris 1988.

Z Kybalová,L. - Orientální koberce. Praha. ARTTIA 1969.

Z Langhammerová,J. - Lidová krajka v Čechách a na Moravě. Strážnice: ÚLK, 1992.

D Marková,E. - Slovenské l´udové tkaniny. Bratislava: VEDA, 1976.

D Philips,B. - Tapesry London: Phaidon Press Limited, 2000.

Z Staňková,J.,Baran,L. - Tradiční textilní techniky. Praha: Grada, 2008.

Z Staňková,J.- České lidové tkaniny. Praha: SNTL, 1989.

D Vondrušková,A; Kaprasová,L. - Šikovné ruce. Praha: Mladá fronta, 1989

Last update: TAJ148 (24.09.2013)
Requirements to the exam -

Students will be able to:

use craftman skills needed for conservation.

Last update: TAJ148 (22.08.2013)
Syllabus -

Subject content depends on field of study.

Conservation-restoration artcraft of metal objects:
 • Metal casting
 • Heat forming, treatment and processing of metals
 • Cold forming and division of metals
 • Joining of metal materials
 • Coating of metals and their fixation
 • Processing of gemstones and other non-metal materials
 • Craft techniques of metal processing (metalsmithing, gilding, cladding, decoration with nielo, enamellining, inlay etc.)

Conservation-restoration artcraft of glass and ceramics:
Glass - heat techniques - treatment of glass over burner

Glass - cold techniques - cutting and engraving of glass

Glass - window glass - painted glass

Glass - complementary techniques - tiffany technique, stained glass

Ceramics - ceramic figure modeling

Hollow ceramic modeling

Mouldmaking - for replication purposes

Surface decoration techniques of ceramics

Conservation-restoration artcraft of textile materials:
 • Folk textiles
 • Weaving techniques
 • Bobbin and needle point lace - basic and derivative techniques
 • Bobbin and needle point historical lace
 • Folk embroidery
 • Historical embroidery
Last update: TAJ148 (18.11.2013)
Registration requirements -

none

Last update: TAJ148 (22.08.2013)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 5 140
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
6 / 6 168 / 168
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 50
Report from individual projects 50

 
VŠCHT Praha