SubjectsSubjects(version: 922)
Course, academic year 2019/2020
  
Handicraft Techniques II - N700003
Title: Řemeslné techniky II
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: summer s.:6
E-Credits: summer s.:6
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/10, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Guarantor: Kmošek Jiří Ing.
Krajíček Milan MgA.
Holomečková Věra
Class: Specializační laboratoř
Is interchangeable with: B700003
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: TAJ148 (22.08.2013)
Subject content depends on field of study. Students will learn and develop their craft skills on the conservation. Conservation-restoration artcraft of metal objects: Technological knowledge production of metals and their craft processing are contained in the course. The course is focused on restoration simple historical metal objects and on usage of historical craft techniques of metal processing (e.g. cladding, decoration with nielo, enameling, inlay etc.) Individual works are supervised by restorer with a restoring licence.
Aim of the course -
Last update: TAJ148 (18.11.2013)

tudents will be able to:

 • use craftsman skills according to their specialization
 • use craftsman skills for conservation
 • make a replica of historical objects according to their specialisation
Literature -
Last update: TAJ148 (24.09.2013)

Obor: konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů

R Fajmon,J. - Ruční tkaní. Praha: MKČSR 1990.

R Harris,J.- 5000 years of Textiles, London: BMP, 1995,

A Philips,B. - Tapesry London: Phaidon Press Limited, 2000.

R Staňková,J.,Baran,L. - Tradiční textilní techniky. Praha: Grada, 2008.

R Staňková,J.- České lidové tkaniny. Praha: SNTL, 1989.

Learning resources -
Last update: TAJ148 (24.09.2013)

Study materials are available at teachers.

Teaching methods - Czech
Last update: TAJ148 (24.09.2013)

Obor textil - doporučená literatura ke studiu:

Z Fajmon,J. - Ruční tkaní. Praha: MKČSR 1990.

D Géciová-Komorovská,V. - Slovenská lúdová paličkovaná čipka. Bratislava: Alfa, 1989.

Z Harris,J.- 5000 years of Textiles, London: BMP, 1995,

D Chlupová,A. a kol. - Slovenská lúdová výšivka Bratislava: Alfa, 1985.

D Jánošovová.M; a kol.- Malované jehlou Praha: Práce, 1985.

D Kraatz,A. - Dentelles. Paris 1988.

Z Kybalová,L. - Orientální koberce. Praha. ARTTIA 1969.

Z Langhammerová,J. - Lidová krajka v Čechách a na Moravě. Strážnice: ÚLK, 1992.

D Marková,E. - Slovenské l´udové tkaniny. Bratislava: VEDA, 1976.

D Philips,B. - Tapesry London: Phaidon Press Limited, 2000.

Z Staňková,J.,Baran,L. - Tradiční textilní techniky. Praha: Grada, 2008.

Z Staňková,J.- České lidové tkaniny. Praha: SNTL, 1989.

D Vondrušková,A; Kaprasová,L. - Šikovné ruce. Praha: Mladá fronta, 1989

Requirements to the exam - Czech
Last update: TAJ148 (22.08.2013)

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů:

1. Povinná docházka.

2. Zhotovení práce dle zadání.

3. Vypracování a odevzdání zprávy obsahující postup práce a fotodokumentaci

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky

Požadavky pro zápočet ŘEMESLNÉ TECHNIKY II. pro obor Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky

1. Povinná docházka

2. Zhotovené práce dle zadání

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů

Vypracování vzorků v materiálu s technickou dokumentací.

Syllabus -
Last update: TAJ148 (18.11.2013)

Subject content depends on field of study.

Conservation-restoration artcraft of metal objects:
 • Metal casting
 • Heat forming, treatment and processing of metals
 • Cold forming and division of metals
 • Joining of metal materials
 • Coating of metals and their fixation
 • Processing of gemstones and other non-metal materials
 • Craft techniques of metal processing (metalsmithing, gilding, cladding, decoration with nielo, enamellining, inlay etc.)

Conservation-restoration artcraft of textile materials:

 • Folk textiles
 • Weaving techniques
 • Bobbin and needle point lace - basic and derivative techniques
 • Bobbin and needle point historical lace
 • Folk embroidery
 • Historical embroidery

Conservation-restoration artcraft of glass and ceramics:

Glass - heat techniques - treatment of glass over burner

Glass - cold techniques - cutting and engraving of glass

Glass - window glass - painted glass

Glass - complementary techniques - tiffany technique, stained glass

Ceramics - ceramic figure modeling

Hollow ceramic modeling

Mouldmaking - for replication purposes

Surface decoration techniques of ceramics

Entry requirements - Czech
Last update: TAJ148 (13.09.2010)

Zápočet z předmětu ŘEMESLNÉ TECHNIKY II. může být získán pouze po získání zápočtu z předmětu ŘEMESLNÉ TECHNIKY I.

Registration requirements -
Last update: TAJ148 (22.08.2013)

Handicraft Techniques I

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 5 140
Práce na individuálním projektu 1 28
6 / 6 168 / 168
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 50
Report from individual projects 50

 
VŠCHT Praha