SubjectsSubjects(version: 953)
Course, academic year 2019/2020
  
Handicraft Techniques III - N700004
Title: Řemeslné techniky III
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2016 to 2020
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/6, C [HT]
Capacity: unknown / 0 (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://předmět je vyučován pouze v zimním semestru
Guarantor: Kmošek Jiří Ing.
Podaný Miloslav
Krajíček Milan MgA.
Class: Specializační laboratoř
Is interchangeable with: B700004
Examination dates   Schedule   
Annotation -
The aim of the course is to acquire technological knowledge of production and artisan skills. Conservation-restoration artcraft of textile objects The aim of the course is to acquire technological knowledge of production and artisan skills in hand techniques of textile production - needle lace, bobbin lace, embroidery and weaving. Professional-practical character of the course is focused on development of artisan skills needed for the conservation-restauration of textile objects. Part of the course is devoted to the analysis of textile weaves, making of the technical documentation, working with scientific text.
Last update: TAJ148 (25.09.2013)
Aim of the course -

Students will be able to:

use craftsman skills according to their specialization

use craftman skills needed for conservation

make a replica of historical objects according to their specialization

Last update: TAJ148 (18.11.2013)
Literature -

Conservation-restoration artcraft of textile objects:

R Fajmon,J. - Ruční tkaní. Praha: MKČSR 1990.

R Harris,J.- 5000 years of Textiles, London: BMP, 1995,

A Philips,B. - Tapesry London: Phaidon Press Limited, 2000.

R Staňková,J.,Baran,L. - Tradiční textilní techniky. Praha: Grada, 2008.

R Staňková,J.- České lidové tkaniny. Praha: SNTL, 1989.

Last update: TAJ148 (25.09.2013)
Learning resources -

Study materials are available at teachers.

Last update: TAJ148 (25.09.2013)
Teaching methods - Czech

Obor: konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů

Z Fajmon,J. - Ruční tkaní. Praha: MKČSR 1990.

D Géciová-Komorovská,V. - Slovenská lúdová paličkovaná čipka. Bratislava: Alfa, 1989.

Z Harris,J.- 5000 years of Textiles, London: BMP, 1995,

D Chlupová,A. a kol. - Slovenská lúdová výšivka Bratislava: Alfa, 1985.

D Jánošovová.M; a kol.- Malované jehlou Praha: Práce, 1985.

D Kraatz,A. - Dentelles. Paris 1988.

Z Kybalová,L. - Orientální koberce. Praha. ARTTIA 1969.

Z Langhammerová,J. - Lidová krajka v Čechách a na Moravě. Strážnice: ÚLK, 1992.

D Marková,E. - Slovenské l´udové tkaniny. Bratislava: VEDA, 1976.

D Philips,B. - Tapesry London: Phaidon Press Limited, 2000.

Z Staňková,J.,Baran,L. - Tradiční textilní techniky. Praha: Grada, 2008.

Z Staňková,J.- České lidové tkaniny. Praha: SNTL, 1989.

D Vondrušková,A; Kaprasová,L. - Šikovné ruce. Praha: Mladá fronta, 1989

Last update: TAJ148 (25.09.2013)
Requirements to the exam - Czech

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky

Požadavky pro zápočet ŘEMESLNÉ TECHNIKY III. pro obor Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky

1. Povinná docházka

2. Zhotovené práce dle zadání

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů

Vypracování vzorků v materiálu s technickou dokumentací.

Last update: TAJ148 (13.09.2010)
Syllabus -

Subject content depends on field of study.

Conservation-restoration of metal objects:

Metal casting

Heat forming, treatment and processing of metals

Cold forming and division of metals

Joining of metal materials

Coating of metals and their fixation

Processing of gemstones and other non-metal materials

Craft techniques of metal processing (metalsmithing, gilding, cladding, decoration with nielo, enamellining, inlay etc.)

Conservation-restoration of glass and ceramics:

 • Glass - heat techniques - treatment of glass over burner
 • Glass - cold techniques - cutting and engraving of glass
 • Glass - window glass - painted glass
 • Glass - complementary techniques - tiffany technique, stained glass
 • Ceramics - ceramic figure modeling
 • Hollow ceramic modeling
 • Mouldmaking - for replication purposes
 • Surface decoration techniques of ceramics

Conservation-restoration of textile materials:

 • Folk textiles
 • Weaving techniques
 • Bobbin and needle point lace - basic and derivative techniques
 • Bobbin and needle point historical lace
 • Folk embroidery
 • Historical embroidery

Last update: TAJ148 (18.11.2013)
Entry requirements - Czech

Zápočet z předmětu ŘEMESLNÉ TECHNIKY III. může být získán pouze po získání zápočtu z předmětu ŘEMESLNÉ TECHNIKY II.

Last update: TAJ148 (13.09.2010)
Registration requirements -

Handicraft Techniques I and II

Last update: TAJ148 (22.08.2013)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 3 84
3 / 3 84 / 84
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 50
Report from individual projects 50

 
VŠCHT Praha