SubjectsSubjects(version: 946)
Course, academic year 2019/2020
  
Handicraft Techniques IV - N700005
Title: Řemeslné techniky IV
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2016 to 2019
Semester: summer
Points: summer s.:2
E-Credits: summer s.:2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/4, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Guarantor: Kmošek Jiří Ing.
Krajíček Milan MgA.
Holomečková Věra
Class: Specializační laboratoř
Is interchangeable with: B700005
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: TAJ148 (25.09.2013)
The aim of the course is to acquire technological knowledge of production and artisan skills. Conservation-restoration artcraft of textile objects: The aim of the course is to acquire technological knowledge of production and artisan skills in hand techniques of textile production - needle lace, bobbin lace, embroidery and weaving. Professional-practical character of the course is focused on development of artisan skills needed for the conservation-restauration of textile objects. Part of the course is devoted to the analysis of textile weaves, making of the technical documentation, working with scientific text.
Aim of the course -
Last update: TAJ148 (18.11.2013)

Students will be able to:

 • use craftsman skills according to their specialization
 • use craftsman skills for conservation
 • make a replica of historical objects according to their specialization
Literature -
Last update: TAJ148 (25.09.2013)

Conservation-restoration of artcraft of textile

R Fajmon,J. - Ruční tkaní. Praha: MKČSR 1990.

R Harris,J.- 5000 years of Textiles, London: BMP, 1995,

A Philips,B. - Tapesry London: Phaidon Press Limited, 2000.

R Staňková,J.,Baran,L. - Tradiční textilní techniky. Praha: Grada, 2008.

r Staňková,J.- České lidové tkaniny. Praha: SNTL, 1989.

Learning resources -
Last update: TAJ148 (25.09.2013)

Study materials are available at teachers.

Requirements to the exam - Czech
Last update: TAJ148 (13.09.2010)

obor Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky

1. Povinná docházka

2. Zhotovené práce dle zadání

obor Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů

Vypracování vzorků v materiálu s technickou dokumentací.

Syllabus -
Last update: TAJ148 (18.11.2013)

Subject content depends on field of study.

Conservation-restoration artcraft of metal objects:

Metal casting

Heat forming, treatment and processing of metals

Cold forming and division of metals

Joining of metal materials

Coating of metals and their fixation

Processing of gemstones and other non-metal materials

Craft techniques of metal processing (metalsmithing, gilding, cladding, decoration with nielo, enamellining, inlay etc.)

Conservation-restoration artcraft of glass and ceramics:

 • Glass - heat techniques - treatment of glass over burner
 • Glass - cold techniques - cutting and engraving of glass
 • Glass - window glass - painted glass
 • Glass - complementary techniques - tiffany technique, stained glass
 • Ceramics - ceramic figure modeling
 • Hollow ceramic modeling
 • Mouldmaking - for replication purposes
 • Surface decoration techniques of ceramics

Entry requirements - Czech
Last update: TAJ148 (13.09.2010)

Zápočet z předmětu ŘEMESLNÉ TECHNIKY IV. může být získán pouze po získání zápočtu z předmětu ŘEMESLNÉ TECHNIKY III.

Registration requirements -
Last update: TAJ148 (25.09.2013)

Handicraft techniques III

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 2 56
2 / 2 56 / 56
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 50
Report from individual projects 50

 
VŠCHT Praha