SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2021/2022
  
Semestral Work V - N700010
Title: Semestrální práce V
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2021 to 2021
Semester: winter
Points: winter s.:9
E-Credits: winter s.:9
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/12, MC [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: B700010
Guarantor: Kloužková Alexandra doc. Ing. CSc.
Msallamová Šárka Ing. Ph.D.
Škrdlantová Markéta Ing. Ph.D.
Class: Specializační laboratoř
Is interchangeable with: B700010
Annotation -
The aim of the semestral work is to restore (conserve) a given object, its survey and documentation needed for completing the restoration (conservation) report. For the content of the work, see Bachelor work. The semestral work serves for improving hand-craft techniques skills required for conservation - restoration of real cultural heritage objects.
Last update: Kouřil Milan (07.08.2013)
Aim of the course -

Students will be able to:

perform a material survey of the given object by using available analytical techniques,

collect high-quality photodocumentation of the object,

assess the condition of the object based on the survey and to propose an appropriate restoration procedure,

restore and conserve the object following the proposed and approved restoration plan and to complete a restoration report (the text of the semestral work).

Last update: TAJ148 (18.11.2013)
Literature -

R:Novák P. a kol.: Koroze a degradace materiálů (učební texty pro restaurátory a konzervátory), CD 1.0, VŠCHT Praha 2006

R:Konzervování a restaurování kovů: Ochrana předmětů kulturního dědictví z kovů a jejich slitin, Technické muzeum v Brně, Brno, 2011, 9788086611389

A:Selwyn L., Metals and corrosion: A Handbook for the Conservation Professional, Canadian Conservation Institute, Ottawa, 2004, 662379845

A:Kutz M. (ed.), Handbook of Environmental Degradation of Materials, William Andrew, Norwich, 2005, 815515006

R: Helebrant A.: Corrosion of inorganic non-metallic materials; Corrosion of glass; Corrosion of ceramics. Prezentace přednášek ke stažení na www.usk.cz

A: Helebrant A.: Kinetics of corrosion of silicate glasses in aqueous solutions. Ceramics-Silikáty 41, 147-151 (1997), ISSN 0862-5468

R:Tímár-Balázsy A., Eastop D.: Chemical Principles of Textile Conservation. Butterworth Heineman, Oxford 1998 ISBN 0-7506-2620-8

R:Landi S.: The Textile Conservators Manual. Butterworth Heineman, Oxford 1992 ISBN 0-7506-3897-4

Last update: Škrdlantová Markéta (16.08.2013)
Learning resources -

http://www.vscht.cz/met/stranky/vyuka/predmety/koroze_materialu_pro_restauratory/kadm/index.html

Last update: Kouřil Milan (07.08.2013)
Syllabus -

The content of the semestral work depends on the study programme, or on student's specialization.

The aim of the semestral work is to restore (conserve) a given object, its survey and documentation needed for completing the restoration (conservation) report. For the content of the work, see Bachelor work. The semestral work serves for improving hand-craft techniques skills required for conservation - restoration of real cultural heritage objects.

Last update: Škrdlantová Markéta (16.08.2013)
Registration requirements -

Semestral work I, Semestral work II, Semestral work III, Semestral work IV

Last update: TAJ148 (24.09.2013)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 3.5 98
Účast v laboratořích (na exkurzi nebo praxi) 3.5 98
Obhajoba individuálního projektu 2 56
9 / 9 252 / 252
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 50
Defense of an individual project 50

 
VŠCHT Praha