SubjectsSubjects(version: 898)
Course, academic year 2021/2022
  
Art Documentation I - N700011
Title: Výtvarná dokumentace I
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: winter s.:2
E-Credits: winter s.:2
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/3 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: B700011
For type:  
Guarantor: Krajíček Milan MgA.
Sedmík Josef ak.mal.
Interchangeability : B700011, B700018
Is interchangeable with: B700011, B7100011
Examination dates   WS schedule   
Annotation -
Last update: TAJ148 (09.10.2013)
The target of this subject is to improve student's artistic, graphic and modelling skills. Students are practicised in planar and three-d documentation of objects and their details connected with actual reconstruction and filling of restored artefact.
Aim of the course -
Last update: TAJ148 (18.11.2013)

Students will be able to

  • use artistic skill needed for conservation of cultural heritage objects.
  • use art and graphic documentation of objects and their details.
  • use 3D documentation of objects and their details.

Literature -
Last update: TAJ148 (24.09.2013)

Study materials are available at techears.

Learning resources -
Last update: TAJ148 (24.09.2013)

Study materials are available at teachers.

Requirements to the exam - Czech
Last update: TAJ148 (13.09.2010)

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů

Studie vývojových prvků v gotice, ornamentika, dekory, tvarosloví

aplikované na památkách z kovů, zlatnictví, um. kovářství, glyptika

Odevzdání 1 výkresu A2; stud. materiály: Vývojové prvky, VOŠ Turnov

Studie vývojových prvků v renesanci, ornamentika, dekory, tvarosloví

aplikované na památkách z kovů, zlatnictví, um. kovářství, glyptika

Odevzdání 1 výkresu A2; stud. materiály: Vývojové prvky, VOŠ Turnov

Celkem odevzdání 2 výkresů A2

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky

1. Povinná docházka.

2. Dokumentace dle předlohy v počtu 9ks.

Syllabus -
Last update: TAJ148 (24.09.2013)

The topic of the course is chosen according to the student’s field of study.

Conservation-restoration artcraft of metal objects:

Mastering of problematic of art, graphic and plastic stylization of floral motives and ornaments.

Studies of chosen set of ornaments, zoomorphic ornaments, germanic zoomorphic styles, greek-scythian figural objects from metal and others.

Conservation-restoration artcraft of glass and ceramics:

2D and 3D documentation of shapes, floral motives, animal motives, anthropomorphic and figural motives, linear, geometric and abstract motives, motives with complex composition.

Registration requirements -
Last update: TAJ148 (24.09.2013)

Art practice III, Art practice IV

Teaching methods
Activity Credits Hours
Práce na individuálním projektu 0,5 14
Účast na seminářích 1,5 42
2 / 2 56 / 56
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 50
Report from individual projects 50

 
VŠCHT Praha