SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2019/2020
  
Art Documentation III - N700013
Title: Výtvarná dokumentace III
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2007 to 2019
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/4, C [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Krajíček Milan MgA.
Sedmík Josef ak.mal.
Is interchangeable with: B700013
Examination dates   Schedule   
Annotation -
The target of this subject is to improve student's artistic, graphic and modelling skills. Students are practicised in planar and three-d documentation of objects and their details connected with actual reconstruction and filling of restored artefact.
Last update: TAJ148 (09.10.2013)
Aim of the course -

Students will be able to

  • use artistic skill needed for conservation of cultural heritage objects.
  • use art and graphic documentation of objects and their details.
  • use 3D documentation of objects and their details.

Last update: TAJ148 (18.11.2013)
Literature -

Study materials are available at teachers.

Last update: TAJ148 (25.09.2013)
Learning resources -

Study materials are available at teachers.

Last update: TAJ148 (25.09.2013)
Teaching methods - Czech

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů:

Výtvarné, grafické a plastické osvojování problematiky heraldiky. Zoomorfní studie, vyjádření ve znaku, studie štítonoše ve znaku, aplikované heraldiky v památce, slohově dané památky, složitějšího reliéfního figurálního motivu na památce, prostorového figurálního motivu na památce užitého umění, restaurované památky, detailů, doplňování, rekonstrukce, včetně technického výkresu.

Last update: TAJ148 (25.09.2013)
Requirements to the exam - Czech

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky

Studie vývojových prvků v klasicismu, ornamentika, dekory, tvarosloví

aplikované na památkách z kovů, zlatnictví, um. kovářství, glyptika

Odevzdání 1 výkresu A2; stud. materiály: Vývojové prvky, VOŠ Turnov

Studie vývojových prvků v secesi, ornamentika, dekory, tvarosloví

aplikované na památkách z kovů, zlatnictví, um. kovářství, glyptika

Odevzdání 1 výkresu A2; stud. materiály: Vývojové prvky, VOŠ Turnov

Celkem odevzdání 2 výkresů A2

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky

1. Dokumentace dle předlohy v počtu 9ks.

Last update: TAJ148 (13.09.2010)
Syllabus -

The topic of the course is chosen according to the student’s field of study.

Conservation-restoration artcraft of metal objects:

Mastering of problematic of symbols and attributes within iconography and mythology. Studies of chosen artifacts including their details; filling, reconstruction and technical drawing.

Conservation-restoration artcraft of glass and ceramics:

2D and 3D documentation of figural and monumental ceramics and glass objects.

Last update: TAJ148 (25.09.2013)
Entry requirements - Czech

Zápočet z předmětu VÝTVARNÁ DOKUMENTACE III. může být získán pouze po získání zápočtu z předmětu VÝTVARNÁ DOKUMENTACE II.

Last update: TAJ148 (13.09.2010)
Registration requirements -

Art documentation II

Last update: TAJ148 (25.09.2013)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Účast na seminářích 2 56
3 / 3 84 / 84
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 50
Report from individual projects 50

 
VŠCHT Praha