SubjectsSubjects(version: 902)
Course, academic year 2021/2022
  
Seminar of Semestral Work V-textile - N700014
Title: Seminář semestrální práce V - textil
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/4 [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Guarantor: Šulcová Veronika Bc. Dis.
Is interchangeable with: B148026
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: TAJ148 (09.10.2013)
The target of this subject is to improve student's knowledge and skill of textile object research, documentation and conservation. Within the subject students carry out textile research and drawing documentation on real restored artefact.
Aim of the course -
Last update: TAJ148 (18.11.2013)

Students will be able to:

  • do restoration research of textile artefacts
  • produce documentation of restored artefact
Literature -
Last update: TAJ148 (24.09.2013)

R: Flury-Lemberg, M. Textile Conservation and Research; Abegg-Stiftung: Bern, 1988 ISBN 3-905014-02-5

R: Burnham, D. K. Warp and Weft, A Textile Terminology; Royal Ontario Museum: Toronto, Ontario, 1980.

A: C.I.E.T.A.: Vocabulary of Technical Terms, Fabrics; CIETA: Lyon, 1964.

R: Tímár-Balázsy, Á.; Eastop, D. Chemical Principles of Textile Conservation; Butterworth-Heinemann: Oxford, 1999 ISBN 0-7506-2620-8.

Learning resources -
Last update: TAJ148 (24.09.2013)

Materails are available at the techear.

Requirements to the exam - Czech
Last update: TAJ148 (19.07.2013)

Student získá zápočet na základě:

docházky (min. 70 %)

zpravování textilně-technologického průzkumu objektu restaurovaného v rámci bakalářské práce

zpracování písemné práce na zadané téma

Syllabus -
Last update: TAJ148 (09.10.2013)

Textile-technology survey of textile artefact related to bachelor thesis and working out of thesis purpose.

The point of survey:

Drawing documentation

Photographic documentation

Historical survey

Textile-technology survey

Textile dyeing

Registration requirements -
Last update: TAJ148 (24.09.2013)

Semestral work IV.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Účast na seminářích 2 56
3 / 3 84 / 84
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 100

 
VŠCHT Praha