SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2019/2020
  
Art Practice II - N700017
Title: Výtvarné cvičení II
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2019
Semester: summer
Points: summer s.:1
E-Credits: summer s.:1
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: cancelled
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Guarantor: Sedmík Josef ak.mal.
Krajíček Milan MgA.
Ulver Filip MgA.
Is interchangeable with: B700015
Examination dates   Schedule   
Annotation -
The course is focused on improvement of student’s art skills that are used within process of conservation-restoration of cultural heritage objects. Students practise and improve their skills in drawing, painting and photography according to the student’s field of study.
Last update: TAJ148 (09.10.2013)
Aim of the course -

Students will be able to

  • use their skills in drawing, painting and modeling for conservation of cultural heritage objects.
  • make graphic,art and plastic studies of objects and their details.
  • take a photography of objects and their detail

according to the student’s field of study.

Last update: TAJ148 (18.11.2013)
Literature -

Conservation-restoration artifacts of metal materials:

R: Becker Udo: Slovník symbolů, Portál, Praha 2002

Conservation-restoration artifacts of textile materials:

R: HANZLÍKOVÁ, J. Webdesign pro úplné začátečníky. Brno: Computer Press, 2004. ISBN 80-251-0159-2

R:KOČIČKA, P., BLAŽEK, F. Praktická typografie. Brno: Computer Press, 2001. ISBN 80-7226-385-4

R:MILBURN, K. Mistrovství digitální fotografie. Brno: CP Books, 2005. IBSN 80-251-0642-X

R.WILLMORE, B. Velká kniha k Adobe Photoshop CS2. Brno: Computer Press, 2007. ISBN 978-80-251-1540-4

A:ANG, T. Digitální fotografie pro pokročilé. Praha: Slovart, 2004. ISBN 80-7209-563-3

A:CÍSAŘ, K., ed. Co je to fotografie? Praha: Herrmann & synové, 2004. ISBN 80-239-5169-6

A:KELBY, S. Adobe Photoshop CS: Kniha plná triků. Brno: Computer Press, 2005. ISBN 80-251-0670-5

Last update: TAJ148 (25.09.2013)
Learning resources -

Study materials are available at teachers.

Last update: TAJ148 (25.09.2013)
Requirements to the exam - Czech

Obor: *Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů

Studie Pektorálu z Tovsty

Lineární zvětšená studie figurálních a ornamentálních celků

Plastická (stínovaná objemová) studie jednotlivých detailů

Odevzdání 3 výkresů A2; studijní materiál: Náhrdelníky, VOŠ Turnov

Studie křesťanských symbolů

Lineární studie 72 symbolů a ilustrací základních výjevů křesťanských motivů ze Starého a Nového zákona;

Odevzdání 2 výkresů A2; studijní materiál: Ikonografie, VOŠ Turnov,

Becker Udo: SLOVNÍK SYMBOLŮ, Portál, Praha 2002

Studie liturgické památky

Plastické dle vlastního výběru, liturgické památky aplikované v kovu

Odevzdání 1 výkresu A2; studijní materiál: Sbírky, muzea, chrámy

Studie islámské ornamentiky

Studie lineární, barevná; nastudování islámu; Ikonografie, VOŠ Turnov

Odevzdání 1 výkresu A2; studijní materiál: Ornamentika, VOŠ Turnov

Celkem odevzdání 7 výkresů A2

Obor: *Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky

1. Povinná docházka.

2. Realistické studie dle předlohy v počtu 9ks formátu A2

3. Domácí práce - studie dle zadání v počtu 10ks formátu A2

Obor: *Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů:

Vypracování zadaných úkolů.

Last update: TAJ148 (07.09.2012)
Syllabus -

The topic of the course is chosen according to the student’s field of study.

Conservation-restoration of metal artifacts

Mastering of problematic of art, graphic and plastic of heraldry, emblem, cartouche.

Preparation of motive (plastic, graphic) for enameling, engraving, casting, glyptics.

Graphic mastering of human and animal figure skeleton and musculature.

Conservation-restoration of glass and ceramics:


Mastering of shape, plasticity and perspective, décor and colour.

Mastering of painting study of human skull, animal skull, product of nature.

Tempera and aquarelle painting.

Conservation-restoration artifacts of textile materials:

1. Studio equipment: camera, software.

2. Basics of imaging, framing, space, light, composition.

3. Shooting techniques: exponometry, camera, optics.

4. Adobe Photoshop and Adobe Bridge in photography.

5. Specifics of colour photography, colour composition of picture.

6. Specifics of indoor work: light construction, plane, surface, material, object.

7. Specifics of outdoor work: natural lighting, actual light reality and its changes, object in space.

Last update: TAJ148 (25.09.2013)
Entry requirements - Czech

Zápočet z předmětu VÝTVARNÁ CVIČENÍ II. může být získán pouze po získání zápočtu z předmětu VÝTVARNÁ CVIČENÍ I.

Last update: TAJ148 (07.09.2012)
Registration requirements -

Art practice I

Last update: TAJ148 (25.09.2013)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 100

 
VŠCHT Praha