Art Practice III - N700018
Title: Výtvarné cvičení III
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2014 to 2019
Semester: winter
Points: winter s.:1
E-Credits: winter s.:1
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Additional information: http://předmět je vyučován pouze v zimním semestru
Guarantor: Krajíček Milan MgA.
Sedmík Josef ak.mal.
Ulver Filip MgA.
Is interchangeable with: B700016
Examination dates   Schedule   
Annotation -
The course is focused on improvement of student’s art skills that are used within process of conservation-restoration of cultural heritage objects. Students practise and improve their skills in drawing, painting and modelling according to the student’s field of study.
Last update: TAJ148 (09.10.2013)
Aim of the course -

Students will be able to

  • use their skills in drawing, painting and modelling for conservation of cultural heritage objects.
  • make graphic, art and plastic studies of objects and their details.

according to the student’s field of study.

Last update: TAJ148 (18.11.2013)
Literature -

Conservation-restoration of metal materials:

R: Buben Milan: Encyklopedie heraldiky, Libri, Praha 1999

Conservation-restoration of textile materials:

R: ANG, T. Digitální fotografie pro pokročilé. Praha: Slovart, 2004. ISBN 80-7209-563-3

R: SMITH, R. Encyklopedie výtvarných technik a materiálů. 2. vyd. Praha: Slovart, 2006. ISBN 80-7209-758-X

A: BALEKA, J. Výtvarné umění: výkladový slovník : (malířství, sochařství, grafika). Praha : Academia, 1997. ISBN 80-200-0609-5

A: KOETZLE, H.- M. Slavné fotografie: Historie skrytá za obrazy I. Praha: Slovart, 2003. ISBN 3-8228-2575-X

A: KOETZLE, H.- M. Slavné fotografie: Historie skrytá za obrazy II. Praha: Slovart, 2003. ISBN 3-8228-2578-6

A: KUBIČKA, R., ZELINGER, J. Výkladový slovník: malířství, grafika, restaurátorství. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-9046-7

A: PARRAMÓN, J. M. Teorie barev. 2. vyd. Praha: Jan Vašut, 1998. ISBN 80-7236-046-9

A: PETRÁŇ, J. a kol. Dějiny hmotné kultury I. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1985.

A: PETRÁŇ, J. a kol. Dějiny hmotné kultury II. Praha: MK ČR: Karolinum, Praha 1995-1997. ISBN 80-7174-084-X

Last update: TAJ148 (05.09.2014)
Learning resources -

Materials are available at teachers.

Last update: TAJ148 (25.09.2013)
Requirements to the exam - Czech

Obor: Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů

Studie královské koruny

Plastická, prostorová barevná studie, přímý, horní, boční pohled včetně studie detailů osazení kamenů a zlatnických technik

Odevzdání min. 1 výkresu A2; studijní materiál: knihy, muzea

Studie královské koruny – technický výkres

Technický výkres, přesné rozměry, půdorys, nárys, bokorys, detaily

Odevzdání 1 výkresu A2; studijní materiály: web, literatura

Zoomorfní studie štítonoše ve znaku

Plastická stínovaná barevná studie i detailů (tlapy, pařáty, hlavy)

Odevzdání 1 výkresu A2; studijní materiály: Buben Milan: Encyklopedie heraldiky, Libri, Praha 1999

Studie heraldiky na kovu, v glyptice

Plastická stínovaná barevná studie aplikované heraldiky v památkách

Odevzdání 1 výkresu A2, st. materiály: Tvarová typologie, VOŠ Turnov

Celkem odevzdání 4 výkresů

Obor: Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky

1. Povinná docházka.

2. Realistické studie dle předlohy v počtu 9ks.

Obor: Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů

Vypracování zadaných úkolů.

Last update: TAJ148 (13.09.2010)
Syllabus -

The topic of the course is chosen according to the student’s field of study.

Conservation-restoration of metal materials:

Mastering of problematic of art, graphic and plastic of iconography, and mythology.

Plastic and graphic studies belong to semestral works, filing, reconstruction.

Mastering of human and animal figure skeleton and musculature.

Conservation-restoration of glass and ceramics:

Mastering of shape modelling

Modelling of natural objects

Conservation-restoration of textile materials:

• Photographic methods and techniques: space specification, luminary script of object

• Photography of artifacts: glass, metals, textile etc.

• Period photography reconstruction

• Introduction into photography production, ethics and aesthetics, particularity of visual art

• Advance techniques of photo treatment

Last update: TAJ148 (05.09.2014)
Entry requirements - Czech

Zápočet z předmětu VÝTVARNÁ CVIČENÍ III. může být získán pouze po získání zápočtu z předmětu VÝTVARNÁ CVIČENÍ II.

Last update: TAJ148 (13.09.2010)
Registration requirements -

Art practice II

Last update: TAJ148 (25.09.2013)
Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 100