SubjectsSubjects(version: 928)
Course, academic year 2019/2020
  
Art Practice V - N700020
Title: Výtvarné cvičení V
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2008 to 2020
Semester: winter
Points: winter s.:1
E-Credits: winter s.:1
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/2, C [HT]
Capacity: unknown / unlimited (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Guarantor: Krajíček Milan MgA.
Sedmík Josef ak.mal.
Is interchangeable with: B700018
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: TAJ148 (09.10.2013)
The course is focused on improvement of student’s art skills that are used within process of conservation-restoration of cultural heritage objects. Students practise and improve their skills in drawing, painting and modelling, including technical drawing according to the student’s field of study.
Aim of the course -
Last update: TAJ148 (18.11.2013)

tudents will be able to

  • use their skills in drawing, painting and modelling for conservation of cultural heritage objects.
  • make graphic, art and plastic studies of objects and their details
  • make technical drawing

according to the student’s field of study.

Literature -
Last update: TAJ148 (26.09.2013)

Study materials are available at teachers.

Learning resources -
Last update: TAJ148 (26.09.2013)

Study materials are available at teachers.

Requirements to the exam - Czech
Last update: TAJ148 (13.09.2010)

obor Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů

Studie vývojové řady předmětu z kovů

Příklady historického vývoje slohově odlišných památek jednoho druhu

Odevzdání 1 výkresu A2; stud. materiál: Tvarová typologie, VOŠ Turnov

Studie slohově dané památky

Plastická stínovaná studie slohové památky z kovů (muzea, sbírky, chrámy)

Odevzdání 1 výkresu A2; stud. materiál: Tvarová typologie, VOŠ Turnov

Studie restaurované památky

Studie potřebných detailů a celků aktuálně restaurované památky z kovů

Odevzdání 1 výkresu A2; stud. materiál: vlastní práce

Studie restaurované památky / technický výkres

Technický výkres, přesné rozměry, půdorys, nárys, bokorys, detaily

Odevzdání 1 výkresu A2; studijní materiály: vlastní měření

Celkem odevzdání 4 výkresů

obor Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky

1. Povinná docházka.

2. Realistické studie dle předlohy v počtu 9ks.

Syllabus -
Last update: TAJ148 (26.09.2013)

The topic of the course is chosen according to the student’s field of study.

Conservation-restoration of metal artifacts

Plastic and graphic studies belong to semester works; filing and reconstruction

Study of head and head relief

Study of head motives allied in cultural heritage metal objects (medal, cameo etc.)

Conservation-restoration of glass and ceramics

Plastic, drawing and painting mastering of shape, plasticity and perspective, décor and color

Plastic, drawing and painting studies of artifacts, human and animal skulls

Drawing with pencil, rudlle, charcoal

Aquarelle and tempera painting

Clay modeling

Entry requirements -
Last update: TAJ148 (26.09.2013)

Art practice IV

Registration requirements -
Last update: TAJ148 (26.09.2013)

Art practice IV

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na seminářích 1 28
1 / 1 28 / 28
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 100

 
VŠCHT Praha