SubjectsSubjects(version: 949)
Course, academic year 2019/2020
  
Fundamentals of Law - N832013
Title: Základy práva
Guaranteed by: Department of Chemical Education and Humanities (832)
Faculty: Central University Departments of UCT Prague
Actual: from 2018 to 2020
Semester: summer
Points: summer s.:3
E-Credits: summer s.:3
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:2/0, Ex [HT]
Capacity: 40 / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Old code: ZSOP
Guarantor: Příbramská Klára Mgr.
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (27.02.2019)
Předmět je zaměřen na pochopení základních právních principů a pojmů. Základ tvoří seznámení s několika nejdůležitějšími právními odvětvími a jejich základními instituty a postupy.
Aim of the course - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (27.02.2019)

Po absolvování tohoto předmětu budou studenti schopni porozumět základním právním institutům, pojmům a postupům. Dále budou schopni samostatně zpracovat jednodušší podání a smlouvy v přednášených oborech práva.

Literature -
Last update: TAJ832 (11.10.2013)

R: Janků a kol: Základy práva pro posluchače neprávnických fakult. 4th edition

R: Šíma, Suk : Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. 11th edition

A: Act No. 40/1964 Coll. , Civil Code as amended

A: Act No. 513/1991 Coll., Commercial Code as amended

A: Act No. 262/2006 Coll., Labor Code as amended

A: Act No. 500/2004 Coll. , Administrative Procedure Code as amended

A: Act No. 183/2006 Coll. on town and country planning and building rules (Building Code)as amended

A: Act No. 89/2012 Coll., Civil Code

Learning resources -
Last update: HRABANKH (11.09.2013)

None.

Syllabus - Czech
Last update: MARTA (20.03.2021)

1. Úvod do problematiky - teorie a základní principy

2. Systém a prameny práva

3. Základní lidská a občanská práva a povinnosti

4. Občanskoprávní vztahy

5. Závazky - vznik, změna, zánik, zajištění, prodlení, promlčení

6. Smlouvy - náležitosti, podnikatelské a spotřebitelské

7. Právo obchodních korporací

8. Pracovní právo

9. Závazky z pracovního poměru a jiná práva a povinnosti dle zákoníku práce - odpovědnost za škodu, bezpečnost a ochrana zdraví při práci

10. Správní právo

11. Činnost veřejné správy

12. Uplatňování a ochrana práva

13. Mýty a fakta, závěrečné shrnutí problematiky

14 Test

Registration requirements -
Last update: HRABANKH (11.09.2013)

No study assumptions are required.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0.5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1.5 42
3 / 3 84 / 84
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 50
Examination test 50

 
VŠCHT Praha