SubjectsSubjects(version: 901)
Course, academic year 2021/2022
  
Social Pedagogy - N832021
Title: Sociální pedagogika
Guaranteed by: Department of Education and Human Sciences (832)
Actual: from 2021
Semester: summer
Points: summer s.:4
E-Credits: summer s.:4
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/1 C+Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Guarantor: Stříbrská Jindra PhDr. Ph.D.
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: TAJ832 (20.11.2013)
The course is focused on exploring various social problems that threaten the successful development of children and youth, such as addictive substances, sects, pathological gambling, etc. In the seminar part of the course the students present their own experience and opinions on the discussed problems.
Aim of the course -
Last update: TAJ832 (20.11.2013)

Students will be able to:

Understand the social relationships in and out of the school, implement primary prevention of negative phenomena and to recognize the symptoms of a threat to youth. They are able to recognize the signs of bullying the pupils and solve this situation.

Literature -
Last update: Švarcová Iva doc. PhDr. CSc. (10.08.2013)

R:

ŠVARCOVÁ, I. Základy pedagogiky. Praha: VŠCHT, 2005

KOLÁŘ,M.Bolest šikanování. Praha: Portál, 2001.

A:

BENDL, S. Školní kázeň, metody a strategie.Praha: ISV 2002.

HAVLÍK,R., KOŤA,J. Sociologie výchovy a školy. Praha: Portál 2002.

KELLER,J. Úvod do sociologie.Praha: SLON, 2002.

KOPŘIVA,K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 1997.

KOUKOLÍK,F.; DRTILOVÁ,J.Vzpoura deprivantů. Praha: Makropulos, 1996.

KRATOCHVÍL,S.Základy psychoterapie. Praha: Portál, 1997.

NEŠPOR,K. Kouření, pití, drogy. Praha: Portál 1995.

POTHE,P. Dítě v ohrožení. Praha, G plus G 1999.

ŠVARCOVÁ,I. Mentální retardace. Praha:Portál, 2003.

TRAIN,A. Nejčastější poruchy chování u dětí. Praha: Portál, 2001.

VOJTÍŠEK, Z.Encyklopedie náboženských směrů v České republice. Praha: Portál, 2004.

VALIŠOVÁ,A.et al. Autorita v edukační a sociální práci.Pardubice: Univerzita Pardubice, 2012.

Learning resources -
Last update: Švarcová Iva doc. PhDr. CSc. (21.08.2013)

http://www.vscht.cz/homepage/kuhv/index/predmety

Syllabus -
Last update: Švarcová Iva doc. PhDr. CSc. (10.08.2013)

Social relations in education

Human rights and children's rights

Children and youth at risk

Youth and drugs. Pathological gambling. Sects and manipulative religiosity

Protecting children and youth from sexual abuse.

Child abuse and child neglect syndrome (CAN).

Bullying and its symptoms. Aggression and manipulation. Prevention of bullying at school

Registration requirements -
Last update: Švarcová Iva doc. PhDr. CSc. (10.08.2013)

None

Teaching methods
Activity Credits Hours
Obhajoba individuálního projektu 0,5 14
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 0,5 14
Práce na individuálním projektu 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 1 28
Účast na seminářích 0,5 14
4 / 4 112 / 112
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 20
Defense of an individual project 10
Report from individual projects 10
Examination test 20
Oral examination 40

 
VŠCHT Praha