SubjectsSubjects(version: 887)
Course, academic year 2020/2021
  
Advanced Didactics of Chemistry - N832030
Title: Speciální didaktika chemie
Guaranteed by: Department of Education and Human Sciences (832)
Actual: from 2018
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:1/1 C+Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Guarantor: Havlík Jan RNDr. Ph.D.
Šimůnek Ondřej Ing. Ph.D.
Annotation -
Last update: TAJ832 (03.09.2013)
The course is designed to provide students with a comprehensive overview of the methods, forms, means and objectives of teaching chemistry. Attention is paid to their own observations and experiments. Students are presented to modern educational theory and practice, are acquainted with modern technologies and their use in education. Last but not least, the content of the course is the problem of curricular documents and the position of the chemistry in them.
Aim of the course -
Last update: TAJ832 (20.11.2013)

Students will be able to:

create the curricular documents for chemically oriented subjects,

apply the modern educational theories and procedures in teaching chemistry,

use the information and communication technologies in teaching chemistry.

Literature -
Last update: TAJ832 (03.09.2013)

R :Budiš J., Šibor J.:Vybrané přednášky a úvahy z obecné didaktiky chemie I. první.PdF MU Brno: PedF MU Brno, 2004,ISBN:80-210-3542-0.

R :Pachmann, E.:Speciální didaktika chemie. 1. vyd.Praha: SPN, 1986.

R :Šimoník O. :Úvod do didaktiky základní školy. 141 s. Škola v praxi, svazek 3.Brno: MSD s.r.o. Brno, 2005.ISBN:080-86633-33-0

Základní literatura bude studentům předávána rovněž formou záznamů na CD, popř. xeroxových kopií včetně odkazů na aktuální internetové adresy.

A:

Doporučená literatura zahrnuje zejména u nás dostupné odborné časopisy Chemické listy, Pedagogika, Biologie, Chemie a Zeměpis, učebnice chemie pro střední odborné školy, gymnázia a základní školy.

Learning resources -
Last update: TAJ832 (03.09.2013)

Records to CD or. Xerox copies, including links to the actual website address.

Syllabus -
Last update: TAJ832 (20.11.2013)

1.The education system in the Czech Republic.Framework educational programs for secondary school and elementary school.

2.The formation and development of key competencies in the field of chemical knowledge.

3.Competence for learning, working, problem solving, communication, social and civil.

4 Making the school curriculum. The curriculum of the chemical subject. Legislation.

5.Structuring schoolwork.Succession of logical sequence of concepts and alternative procedures. Educational projects abroad.

6.Theoretical and empirical approaches to teaching chemistry.

7.School chemistry experiment. Comparison of scientific and academic experiment.

8.The use of information and communication technologies in teaching chemistry.

9.Learning tasks. Educational and psychological aspects of learning tasks, their structure and content.

10.Teaching chemistry test. Self-evaluation of teachers and pupils. International research knowledge.

11.Evaluation and selection of text book.Structure, functions and features of chemistry textbooks. Learning from text.

12.Troubled school, its aims, structure and organization. Problem tasks and experiments.

13.Interdisciplinary relation.Continuity of teaching chemistry not only on scientific specialization.

14.Alternative methods of teaching. Project teaching. Emerging teaching.

Entry requirements - Czech
Last update: Šmídová Ludmila (22.05.2009)

Pro zápis tohoto předmětu je nutno mít minimálně zapsán předmět N832029

Registration requirements -
Last update: TAJ832 (02.09.2013)

None.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Účast na přednáškách 1 28
Práce na individuálním projektu 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 0,5 14
Účast na seminářích 1 28
3 / 3 84 / 84
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 20
Report from individual projects 20
Examination test 10
Continuous assessment of study performance and course -credit tests 10
Oral examination 40

 
VŠCHT Praha