SubjectsSubjects(version: 899)
Course, academic year 2021/2022
  
School Management - N832035
Title: Školský management
Guaranteed by: Department of Education and Human Sciences (832)
Actual: from 2021
Semester: winter
Points: winter s.:3
E-Credits: winter s.:3
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:2/0 Ex [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (15)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Guarantor: Hradecký Pavel Ing. Ph.D.
Examination dates   Schedule   
Annotation -
Last update: TAJ832 (20.11.2013)
This course targets on basic understanding of school management. Students will gain information about legislation in education and training, about possible modes of management and development of educational institutions (mainly schools). As extension to basic school management is included a module about project management and about transition of school into the centre of life long there learning.
Aim of the course -
Last update: TAJ832 (08.10.2013)

Students will be able to:

1. effective communication, cooperation

2. problem solving, stress management

3. clients’ needs satisfaction

4. life long learning

5. legal awareness - orientation in main legal documents in the field of education

6. management of processes and activities in education

Literature -
Last update: TAJ832 (08.10.2013)

R:OBST, O. : Základy managementu. Olomouc: UP,2003. ISNB 80-244-0677-2.

R:PRÁŠILOVÁ, M.:Vybrané kapitoly za školského managementu pro pedagogické pracovníky. Olomouc:UP,2006. ISNB 80-244-1415-5.

A:TROJAN, V. a kol.:Vedení školy v praxi - vše co potřebujete k úspěšnému řízení školy.Praha: Josef Raabe,2003.ISsN 1801-8343.

A:OBST, O.:Manažerské minimum pro učitele. Olomouc: UP,2006. ISNB 20-244-1359-0.

A:VALENTA, J.:Právní rámec řízení škol a školských zařízení: základy práva pro školský management.|Karviná: Paris,2010. ISNB 978-80-87173-16-9.

A:MÁCHAL, P.:Školský management.Brno: Mendelu,2009. ISNB 978-80-7375-264-4.

A:KOONTZ, H., WEIHRICH, H.:Essentials of Management.New Delhi: Tata McGraw.ISNB978-0-07-014495-8.

Learning resources -
Last update: TAJ832 (08.10.2013)

None.

Syllabus -
Last update: TAJ832 (08.10.2013)

1. School management - introduction

2. Structure of the Czech educational system - Ministry of Education, Youth and Sports - conception and management strategy - ISCED, EQF

3. Educational and school policy and its present problems and challenges - Strategic intention of education and development - educational programmes (framework educational programmes , school educational programmes)

4. School management and its specifics

5. Internal school management - legal subjectivity of school

6. School management - acts, regulations, decrees etc.

7. School management - decision making and planning

8. School management - organizing, personal management

9. School management - control, supervision, inspection in the classroom and at school

10. School and classroom environment - the role of school management

11. Marketing of education - relation school, family, neighbourhood

12. Project management, project financing, utilization of project outputs

13. School as a centre of life long learning

14. Actual problems - quality evaluation, quality assurance, international comparison, mobility

Registration requirements -
Last update: TAJ832 (08.10.2013)

None.

Teaching methods
Activity Credits Hours
Konzultace s vyučujícími 0,1 2
Účast na přednáškách 1 28
Příprava na přednášky, semináře, laboratoře, exkurzi nebo praxi 1 28
Práce na individuálním projektu 0,5 14
Příprava na zkoušku a její absolvování 0,4 12
3 / 3 84 / 84
Coursework assessment
Form Significance
Regular attendance 20
Defense of an individual project 20
Examination test 20
Oral examination 40

 
VŠCHT Praha