SubjectsSubjects(version: 887)
Course, academic year 2020/2021
  
Excursions - N963005
Title: Exkurze
Guaranteed by: Department od Education (963)
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: winter s.:1
E-Credits: winter s.:1
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:0/0 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Guarantor: Bindzar Jan Ing. Ph.D.
Lipovová Petra doc. Ing. Ph.D.
Is interchangeable with: N963005A
Annotation - Czech
Last update: Šmídová Ludmila (17.12.2012)
Ve výrobních společnostech studenti shlédnou jednotkové operace a klíčové aparáty, které produkují komerčně významné výrobky, seznámí se se skladovým hospodářstvím, s kontrolou a řízením procesů, s hodnocením kvality produktů, s bezpečností práce a s ochranou životního prostředí v průmyslové praxi.
Aim of the course - Czech
Last update: Šmídová Ludmila (17.12.2012)

Studenti budou umět:

1. Orientovat se v prostředí výrobních závodů, průmyslové praxe

2. Spojit své teoretické znalosti a dovednosti s potřebami průmyslové praxe

Learning resources - Czech
Last update: Šmídová Ludmila (17.12.2012)

Informace o navštěvovaných společnostech na jejich webových stránkách

Syllabus - Czech
Last update: Šmídová Ludmila (17.12.2012)

1. Opakované jednodenní nebo ucelené celotýdenní návštěvy výrobních jednotek, rezortních výzkumných ústavů, průmyslových a komunálních staveb.

2. Vypracování protokolu o průběhu exkurze, zhodnocení exkurze

 
VŠCHT Praha