SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2019/2020
  
Excursions - N963005A
Title: Exkurze
Guaranteed by: Department od Education (963)
Faculty: University of Chemistry and Technology, Prague
Actual: from 2014 to 2019
Semester: summer
Points: summer s.:1
E-Credits: summer s.:1
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Guarantor: Šír Marek Ing. Ph.D.
Černý Jaroslav Ing. CSc.
Interchangeability : N963005
Is interchangeable with: N126070, N106070, N101070, N963505, N110070, N112070, N148070
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: Šír Marek Ing. Ph.D. (08.02.2016)
Ve výrobních společnostech studenti shlédnou jednotkové operace a klíčové aparáty, které produkují komerčně významné výrobky, seznámí se se skladovým hospodářstvím, s kontrolou a řízením procesů, s hodnocením kvality produktů, s bezpečností práce a s ochranou životního prostředí v průmyslové praxi. Exkurze budou probíhat do institucí, jejichž hlavní pracovní zaměření se vztahuje ke studovanému oboru.
Aim of the course - Czech
Last update: SMIDOVAL (17.12.2012)

1. Orientovat se v prostředí výrobních závodů, průmyslové praxe

2. Spojit své teoretické znalosti a dovednosti s potřebami průmyslové praxe

Literature - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (03.02.2016)

Literaturu určuje místo exkurze.

Learning resources - Czech
Last update: SMIDOVAL (17.12.2012)

Informace o navštěvovaných společnostech na jejich webových stránkách

Syllabus - Czech
Last update: SMIDOVAL (17.12.2012)

1. Opakované jednodenní nebo ucelené celotýdenní návštěvy výrobních jednotek, rezortních výzkumných ústavů, průmyslových a komunálních staveb.

2. Vypracování protokolu o průběhu exkurze, zhodnocení exkurze.

 
VŠCHT Praha