SubjectsSubjects(version: 955)
Course, academic year 2021/2022
  
Diploma Thesis - N963008
Title: Diplomová práce
Guaranteed by: Department od Education (963)
Faculty: University of Chemistry and Technology, Prague
Actual: from 2021 to 2021
Semester: both
Points: 30
E-Credits: 30
Examination process:
Hours per week, examination: 0/30, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Is provided by: M963001
Belongs to the student work of type: diplomová práce
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Annotation - Czech
Cílem diplomové práce je prohloubit získané znalosti, dovednosti a zkušenosti z vypracování bakalářské práce, nabídnout studentům počítačovou podporu pro dokonalejší zpracování literárních pramenů, pro efektivní zpracování, vyhodnocování a interpretaci experimentálních dat.
Last update: SMIDOVAL (17.12.2012)
Aim of the course - Czech

1. Používat nejdůležitější databázové systémy pro sestavení literární rešerše, kriticky posoudit a zhodnotit získané a zpracované informace

2. Zpracovat a spolehlivě interpretovat výsledky experimentální práce, využít prostředky matematické statistiky a matematického modelování

3. Ústně prezentovat obsah a výsledky diplomové práce, racionálně využívat počítačové podpory prezentace

Last update: SMIDOVAL (17.12.2012)
Learning resources - Czech

http://intranet.vscht.cz/student/zaverecne-prace

Last update: Kubová Petra (25.10.2015)
Syllabus - Czech

1. Zpracování teoretické části diplomové práce, využití generátoru citací

2. Návrh a vypracování praktické části diplomové práce

3. Přehledné zpracování a srozumitelné vyhodnocení dat v tabulkách a v grafech

4. Komentáře výsledků praktické části, formulace závěrů

5. Zásady formální úpravy diplomové práce

6. Zásady ústní prezentace obsahu a výsledků diplomové práce

Last update: SMIDOVAL (17.12.2012)
 
VŠCHT Praha