SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2019/2020
  
Bachelor Thesis - N963014
Title: Bakalářská práce
Guaranteed by: Department od Education (963)
Faculty: University of Chemistry and Technology, Prague
Actual: from 2018 to 2020
Semester: summer
Points: summer s.:15
E-Credits: summer s.:15
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/12, C [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Belongs to the student work of type: bakalářská práce
Note: you can enroll for the course repeatedly
Is interchangeable with: N963007, N963006, AM963005, S963019, M963005, N963019
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: SMIDOVAL (17.12.2012)
Cílem bakalářské práce je prokázat schopnost studentů samostatně vyřešit zadané téma práce, popsat metody a výsledky řešení, kriticky zhodnotit a diskutovat získané výsledky, formulovat nejdůležitější závěry.
Aim of the course - Czech
Last update: SMIDOVAL (17.12.2012)

1. Sestavit literární rešerši k zadanému tématu práce, správně citovat použité literární zdroje

2. Popsat použité chemikálie, přístroje, analytické metody a počítačové programy

3. Zpracovat, interpretovat a diskutovat výsledky experimentální práce, přehledně a srozumitelně sestavit tabulky, schémata a obrázky

4. Ústně prezentovat obsah a výsledky bakalářské práce

Learning resources - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (25.10.2015)

http://intranet.vscht.cz/student/zaverecne-prace

Syllabus - Czech
Last update: SMIDOVAL (17.12.2012)

1. Zpracování teoretické části bakalářské práce

2. Návrh a vypracování praktické části bakalářské práce

3. Přehledné zpracování a srozumitelné vyhodnocení dat v tabulkách a v grafech

4. Komentáře výsledků praktické části, formulace závěrů

5. Zásady formální úpravy bakalářské práce

6. Zásady ústní prezentace obsahu a výsledků bakalářské práce

 
VŠCHT Praha