SubjectsSubjects(version: 895)
Course, academic year 2021/2022
  
Research work - N963017
Title: Odborná práce na ústavu
Guaranteed by: Department od Education (963)
Actual: from 2008
Semester: both
Points: 3
E-Credits: 3
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0 C [hours/week]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Additional information: http://předmět je vyučován v zimním i letním semestru
Note: you can enroll for the course in winter and in summer semester
Annotation - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (04.02.2016)
Předmět si zapisují studenti na děkanátě, podmínkou získání kreditů je práce na ústavu jako pomocná vědecká síla po dobu jednoho akademického roku a účast ve studentské vědecké konferenci. Tento předmět si lze zapsat jednou za studium.
 
VŠCHT Praha