SubjectsSubjects(version: 941)
Course, academic year 2019/2020
  
International Internship - N963018
Title: Zahraniční stáž
Guaranteed by: Department od Education (963)
Faculty: University of Chemistry and Technology, Prague
Actual: from 2013 to 2020
Semester: both
Points: 2
E-Credits: 2
Examination process:
Hours per week, examination: 0/0, C [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Additional information: http://předmět je vyučován v zimním i letním semestru
Note: you can enroll for the course repeatedly
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (05.12.2017)
Informace o nabídce zahraničních stáží získáte na zahraničním oddělení, budova B, 1. patro, č.dv. 119, tel. 220443876, filip.faltejsek@vscht.cz
Syllabus - Czech
Last update: Kubová Petra Ing. (06.12.2017)

Kredity za zahraniční stáž zapisuje děkanát fakulty.

Předběžnou dohoudu před výjezdem potvrzuje proděkan pro pedagogiku fakulty.

 
VŠCHT Praha