SubjectsSubjects(version: 887)
Course, academic year 2020/2021
  
Practice - N963021
Title: Praxe
Guaranteed by: Department od Education (963)
Actual: from 2014
Semester: summer
Points: summer s.:2
E-Credits: summer s.:2
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:0/0 C [hours/week]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Level:  
For type:  
Annotation - Czech
Last update: Šmídová Ludmila (02.04.2014)
Praxe zahrnuje celkem tři týdny. Předmět je zaměřen na doplnění odborných znalostí, na rozvoj praktických odborných dovedností a zkušeností a na získání všeobecného přehledu o výrobní a výzkumné praxi. Student absolvuje praktickou výchovu ve výrobní nebo obchodní společnosti, výzkumné nebo zkušební instituci popř. v orgánu státní správy na odborné pozici, která odpovídá jeho studijnímu zaměření.
Aim of the course - Czech
Last update: Šmídová Ludmila (02.04.2014)

Studenti budou umět:

1.Orientovat se v prostředí výrobních, obchodních, výzkumných a správních institucí

2.Spojit a rozšířit své teoretické znalosti a dovednosti s potřebami společenské praxe

3.Využít praktických zkušení při hledání budoucího zaměstnání

Learning resources - Czech
Last update: Šmídová Ludmila (02.04.2014)

Informace o podnicích na jejich webových stránkách.

Syllabus - Czech
Last update: Šmídová Ludmila (02.04.2014)

1.-3. týden praxe v podniku, který odpovídá studijnímu zaměření studenta, vypracování zprávy z praxe

 
VŠCHT Praha