SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2023/2024
  
Degradation mechanisms of metallic materials and conservation methods - P106006
Title: Mechanismy degradace kovových materiálů a metody jejich konzervace
Guaranteed by: Department of Metals and Corrosion Engineering (106)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2020
Semester: winter
Points: winter s.:0
E-Credits: winter s.:0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:3/0, other [HT]
Capacity: unlimited / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: course is intended for doctoral students only
can be fulfilled in the future
Guarantor: Kouřil Milan doc. Ing. Ph.D.
This subject contains the following additional online materials
Annotation - Czech
Předmět podává detailní informace o degradačních mechanizmech kovových materiálů. Popsány jsou druhy fyzikálních a korozních procesů degradace. Zdůrazněny budou ty, které se týkají kovových předmětů kulturního dědictví. Budou popsány postupy nápravných opatření, stabilizace a konzervace kovových předmětů.
Last update: Kubová Petra (04.11.2019)
Literature - Czech

Z: Kolektiv autorů: Konzervování a restaurování kovů - Ochrana předmětů kulturního dědictví z kovů a jejich slitin, Technické muzeum v Brně, 2011, ISBN 978-80-86413-70-9.

Z: Vojtěch D.: Kovové materiály (skriptum), VŠCHT, Praha, 2006.

Z: Selwyn, L.: Metals and corrosion: a handbook for the conservation professional. 1st ed. Canada.: Canadian Conservation Institute, 2004, 0662379845.

D: Watkinson, D.: Preservation of Metallic Cultural Heritage, in Shreirs Corrosion, Elsevier, Oxford, 2010, 9780444527875.

D: Scott, D. (ed.): Ancient & Historic Metals: Conservation and Scientific Research, The Getty Conservation Institute, 1994.

Last update: Kubová Petra (04.11.2019)
Syllabus - Czech
  • deformační chování, lomy, působení defektů na lomové chování, lomová houževnatost
  • únava, faktory ovlivňující únavovou životnost, opotřebení, tečení, degradace zářením
  • termodynamické a kinetické předpoklady koroze kovů
  • druhy koroze kovů – mechanizmy
  • koroze kovů podle prostředí
  • chemická a fázová analýza, metody průzkumu kovových objektů
  • žíhání, pájení, svařování, tmelení a lepení kovů
  • čištění, moření, stabilizace korozních produktů
  • organické, kovové a konverzní povlaky, inhibitory
  • preventivní konzervace kovů

Last update: Kubová Petra (04.11.2019)
Course completion requirements - Czech

Ústní zkouška

Last update: Kubová Petra (04.11.2019)
 
VŠCHT Praha