Mechanisms of Degradation of Inorganic Non-metallic Materials and Methods of their Conservation - P107008
Title: Mechanismy degradace anorganických nekovových materiálů a metody jejich konzervování
Guaranteed by: Department of Glass and Ceramics (107)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2019 to 2019
Semester: winter
Points: winter s.:0
E-Credits: winter s.:0
Examination process: winter s.:
Hours per week, examination: winter s.:3/0, other [HT]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: can be fulfilled in the future
Guarantor: Helebrant Aleš prof. Ing. CSc.
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Studenti se v rámci předmětu seznámí s mechanismy koroze a degradace skla, keramiky a betonu. Budou umět vybrat případně odvodit vhodný fyzikálně-chemický popis jejich interakce s korozním prostředím a použít ho pro plausibilní popis kinetiky korozních a degradačních procesů. Zároveň se seznámí s metodami konzervace skla a keramiky. Důraz je kladen na pochopení vztahů mezi složením, strukturou a funkčními vlastnostmi materiálů.
Last update: Kubová Petra (04.11.2019)
Literature - Czech

Z: Helebrant. A., Rohanová D., Kloužková A.: Koroze a degradace anorganických nekovových materiálů. ÚSK VŠCHT Praha (2011), elektronický učební text, 44 stran.

Z: Cauley R.A.: Corrosion of Ceramics and Composite Materials. Marcel Dekker, Inc. New York 1995; 2nd edition 2004 ISBN 0824753666

Z: Helebrant A.: Kinetics of Glass Corrosion. Ceramics-Silikáty 41, 147-151 (1997);

D: Koob S.P.: Conservation and care of glass objects, Archetype Publications, London, 2006

D: Newton R., Davison S.: Conservation of Glass, Butterworths 1989

D: články vybrané z databází Web of Science, Scopus

Last update: Kubová Petra (04.11.2019)
Syllabus - Czech
  • Mechanismy koroze a degradace skel
  • Mechanismy koroze a degradace keramiky
  • Mechanismy koroze a degradace betonu
  • Kinetické modely koroze skla a keramiky
  • Termodynamické modely koroze skla
  • Konzervování a restaurování korodovaných skel
  • Principy konzervování keramiky

Last update: Kubová Petra (04.11.2019)
Course completion requirements - Czech

ústní zkouška (50%) a obhajoba zadaného projektu (50%)

Last update: Kubová Petra (04.11.2019)