SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2019/2020
  
Mechanisms of Degradation of Organic Materials and Methods of their Conservation - P148002
Title: Mechanismy degradace organických materiálů a metody jejich konzervování
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2019 to 2019
Semester: both
Points: 0
E-Credits: 0
Examination process:
Hours per week, examination: 2/0, other [HT]
Capacity: winter:unknown / unknown (unknown)
summer:unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: can be fulfilled in the future
you can enroll for the course in winter and in summer semester
Guarantor: Ďurovič Michal doc. Dr. Ing.
Examination dates   Schedule   
Annotation - Czech
Předmět seznamuje studenty se strukturou, příčinami poškození a metodami konzervování objektů kulturního dědictví zhotovených z vybraných organických materiálů (dřevo, historický i novodobý papír, usně činěné různými druhy činících látek, pergamenové listiny, textilní materiály a syntetické polymery), včetně současných trendů v preventivní konzervaci a krizovém plánování.
Last update: Kubová Petra (04.11.2019)
Literature - Czech

Z: Šimůnková E., Kučerová I.: Dřevo. STOP Praha II. vydání, 2008.

Z: Blažej A.: Chémia dreva. ALFA, Bratislava 1975.

Z: Ďurovič M. a kol.: Restaurování a konzervování archiválií a knih, Ladislav Horáček - Paseka, Praha - Litomyšl 2002.

Z: Blažej A., Krkoška P.: Technológia výroby papiera. STU, Bratislava 2014.

Z:Tímár-Balázsy A., Eastop D.: Chemical Principles of Textile Conservation. Butterworth Heineman, Oxford 1998.

Z: T. van Oosten: Plastics in Art., Siegl 2002.

Z: Thomson G.: The Museum Environment. Butterworth-Heinemann (second edition), Oxford 1986.

D: Zelinger J.: Chemie v práci konzervátora a restaurátora. Academia, Praha 1987.

D: Sturge T:,he Conservation of Leather Artefacts (Case Studies from the Leather Conservation Centre,2000.

D: J. Brydson: Plastics Materials., Butterworth 1999.

D: Allen N. S., Edge M., Hoire. C. V.: Polymers in Conservation. Royal Society of Chemistry 1992.

D: Tétreault, J. Airborne pollutants in museums, galleries, and archives: Risk assessment, control strategies, and preservation management. Ottawa: Canadian Conservation Institute, 2003.

D: Lavédrine B.: A Guide to the Preventive Conservation of Photograph Collections. The Getty Publications. Los Angeles 2003.

Last update: Kubová Petra (04.11.2019)
Syllabus - Czech

  • struktura, vlastnosti, mechanismy poškození dřeva a metody jeho konzervování
  • konzervování dřeva nasyceného vodou
  • výroba a vlastnosti vazebních i psacích pergamenů a usní, mechanismy poškození, metody jejich konzervování
  • pečetě – struktura pečetních látek, příčiny poškození, metody konzervování
  • struktura, vlastnosti, mechanismy poškození a metody konzervování textilních vláken z přírodních a regenerovaných

přírodních polymerů

  • ruční a strojový papír – jeho výroba, vlastnosti, mechanismy poškození a metody konzervování papíru
  • moderní materiály ve sbírkách, příčiny jejich poškození a konzervování
  • preventivní konzervace (doporučené klimatické parametry v depozitářích, plynné polutanty a aerosoly, zásady

vystavování, příprava na krizové plánování)

Last update: Kubová Petra (04.11.2019)
Course completion requirements - Czech

Písemný test

Last update: Kubová Petra (04.11.2019)
 
VŠCHT Praha