SubjectsSubjects(version: 954)
Course, academic year 2023/2024
  
Doctoral colloquium III - P148003
Title: Doktorské kolokvium III
Guaranteed by: Department of Chemical Technology of Monument Conservation (148)
Faculty: Faculty of Chemical Technology
Actual: from 2022
Semester: summer
Points: summer s.:0
E-Credits: summer s.:0
Examination process: summer s.:
Hours per week, examination: summer s.:1/0, other [HS]
Capacity: unknown / unknown (unknown)
Min. number of students: unlimited
State of the course: taught
Language: Czech
Teaching methods: full-time
Teaching methods: full-time
Level:  
Note: you can enroll for the course repeatedly
course is intended for doctoral students only
can be fulfilled in the future
Guarantor: Ďurovič Michal doc. Dr. Ing.
Annotation - Czech
Cílem předmětu je další prohloubení schopností studenta prezentovat výsledky své doktorské práce a správně argumentovat při odborné rozpravě nad dosaženými výsledky jeho dizertační práce. V krátké prezentaci shrne stav řešení a představí návrh finální podoby své dizertační práce. Součástí této prezentace bude také informace o jeho další odborné a tvůrčí činnosti (účast na odborných konferencích, publikační činnost, atd.) za uplynulé období.
Last update: Ďurovič Michal (30.10.2020)
Literature - Czech

Z:MOLNÁR, Z. Pokročilé metody vědecké práce. [Zeleneč]: Profess Consulting, 2012. Věda pro praxi (Profess Consulting). ISBN 978-80-7259-064-3.

Z:OCHRANA, F. Metodologie, metody a metodika vědeckého výzkumu. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2019. ISBN 978-80-246-4200-0.

Z:BARNET, S. A Short Guide to Writing, Boston, Pearson Education, 2015. ISBN: 978-0-2058-8699-9.

Z:TULKA, J. Věda a vědecká metodologie I. Vyd. 3. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. ISBN 80-7194-523-4.

Z:ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě, Praha, Academia, 2000. ISBN 80-200-0755-5.

D:BOOTH, WAYNE C., GREGORY G. COLOMB, JOSEPH M. WILLIAMS, The Craft of Research, Chicago, University of Chicago Press, 2008. ISBN: 978-0-2260-

6566-3.

D:DAICHENDT J., Artist Scholar: Reflections on Writing and Research, Chicago, University of Chicago Press, 2011. ISBN: 978-1-8415-0487-2.

Scholarly Ethics and Publishing: Breakthroughs in Research and Practice, Hershey, USA 2019. ISBN: 978-1-5225-8057-7.

A dále odborná literatura ke konkrétnímu tématu vybíraná ve spolupráci se školitelem.

Last update: Ďurovič Michal (30.10.2020)
Course completion requirements - Czech

Presentace výsledků doktorské práce.

Last update: Ďurovič Michal (30.10.2020)
 
VŠCHT Praha